Bài giảng Xác suất thống kê - Chương 8: Kiểm định giả thiết thống kê

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 70 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Bài giảng Xác suất thống kê - Chương 8: Kiểm định giả thiết thống kê. Nội dung của bài giảng trình bày về bài toán kiểm định giả thiết thống kê, tiêu chuẩn kiểm định – mức ý nghĩa – miền bác bỏ, sai lầm loại i – sai lầm loại ii, giá trị p, kiểm định giả thiết về giá trị trung bình của tổng thể, kiểm định giả thiết về tỷ lệ, kiểm định giả thiết về phương sai, kiểm định giả thiết về giá trị của nhiều xác suất, kiểm định giả thiết về quy luật phân phối xác suất của một đại lượng ngẫu nhiên và kiểm định giả thiết về tính độc lập.. Giống các thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải tài liệu, bài tập lớn phục vụ học tập Một ít tài liệu tải về thiếu font chữ không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-xac-suat-thong-ke-chuong-8-kiem-dinh-gia-thiet-thong-ke-whnbuq.html

Nội dung


1114914

Tài liệu liên quan


Xem thêm