Bài giảng Xác suất thống kê - Chương 7: Ước lượng tham số đặc trưng của đại lượng ngẫu nhiên

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 37 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Bài giảng Xác suất thống kê - Chương 7: Ước lượng tham số đặc trưng của đại lượng ngẫu nhiên. Nội dung của bài giảng trình bày về ước lượng điểm, định nghĩa về ước lượng điểm, các tiêu chuẩn của ước lượng, ước lượng khoảng, định nghĩa ước lượng khoảng, ước lượng khoảng của giá trị trung bình, ước lượng khoảng của tỷ lệ, ước lượng khoảng của phương sai, xác định kích thước mẫu, xác định kích thước mẫu trong ước lượng khoảng cho trung bình, xác định kích thước mẫu trong ước lượng khoảng cho tỷ lệ, ước lượng khoảng của phương sai.. Cũng như các thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ tham khảo Vài tài liệu tải về mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-xac-suat-thong-ke-chuong-7-uoc-luong-tham-so-dac-trung-cua-dai-luong-n-xhnbuq.html

Nội dung


1114915

Tài liệu liên quan


Xem thêm