Bài giảng Vệ sinh và y học thể dục thể thao - Trần Ngọc Huy

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 167 | FileSize: M | File type: DOC
of x

Bài giảng Vệ sinh và y học thể dục thể thao - Trần Ngọc Huy. Nội dung đề cương bài giảng gồm 2 phần, nhằm cung cấp kiến thức cơ bản nhất về y học thể dục thể thao, chấn thương trong hoạt động thể dục thể thao, một số trạng thái bệnh lý thường gặp trong luyện tập và thi đấu thể dục thể thao, xoa bóp thể thao và thể dục chữa bệnh.. Cũng như các thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu download thiếu font chữ không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-ve-sinh-va-y-hoc-the-duc-the-thao-tran-ngoc-huy-mvqbuq.html

Nội dung


1119296

Tài liệu liên quan


Xem thêm