Bài giảng Vật liệu và dụng cụ vẽ: Chương 4

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 26 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Bài giảng Vật liệu và dụng cụ vẽ: Chương 4. Học xong chương này, học sinh sinh viên có khả năng: Mô tả được đặc điểm của giao tuyến, vẽ được giao tuyến của mặt phẳng đối với khối hình học, vẽ được giao tuyến của nhiều mặt phẳng đối với khối hình học, vẽ được giao tuyến của hai khối hình học.. Giống các thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ học tập Có tài liệu download lỗi font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-vat-lieu-va-dung-cu-ve-chuong-4-tgubuq.html

Nội dung


1123947

Tài liệu liên quan


Xem thêm