Bài giảng Vận hành robot ABB: Chương 7 (tiếp theo phần 4)

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 3 | Lần xem: 0 | Page: 5 | FileSize: 0.12 M | File type: PDF
of x

Bài giảng Vận hành robot ABB: Chương 7 (tiếp theo phần 4). Bài giảng Vận hành robot ABB: Chương 7 (tiếp theo phần 4) Input/ output trình bày với các nội dung chính như sau: Đặc tính của tín hiệu I/O, Digital Input, Digital Outout, thông số hệ thống,...Mời các bạn cùng tham khảo!. Giống các thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải tiểu luận miễn phí phục vụ nghiên cứu Vài tài liệu download sai font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-van-hanh-robot-abb-chuong-7-tiep-theo-phan-4-ohgbuq.html

Nội dung


Input/ output

Input/ output
Ở ABB menu Nhấn Inputs and Outputs
Nhấn View và chọn một I/O từ danh sách.

Input/ output
• Đặc tính của tín hiệu I/O cho biết thông tin của
tín hiệu ra vào và giá trị của chúng.
• Các tín hiệu được định dạng theo các thông số
hệ thống.

View
• I/O Buses
Hiện tất cả I/O Buses
• I/O Unit
Hiện tất cả các I/O board and tình trạng
của board
• All signals
Hiện tất cả các tín hiệu
• Digital Input
Hiện tất cả các tín hiệu rời rạc đầu vào
• Digital Outout
Hiện tất cả các tín hiệu rời rạc đầu ra

View
• Analog
Hiện tất cả các tín hiệu tương tự
• Groups
Hiện tất cả các tín hiệu nhóm
• Safety
Hiện tất cả các tín hiệu I/O an toàn

1105834