Bài giảng Vận hành robot ABB: Chương 7 (tiếp theo phần 2)

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 2 | Lần xem: 0 | Page: 14 | FileSize: 0.43 M | File type: PDF
of x

Bài giảng Vận hành robot ABB: Chương 7 (tiếp theo phần 2). Bài giảng Vận hành robot ABB: Chương 7 (tiếp theo phần 2) Tạo I/O signals trình bày với các nội dung chính như sau: Define I/O signals, kiểu tín hiệu, Assigned to unit, Define I/O signals -DI & GI,...Mời các bạn cùng tham khảo!. Cũng như những thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải đề thi, giáo trình phục vụ nghiên cứu Vài tài liệu download mất font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-van-hanh-robot-abb-chuong-7-tiep-theo-phan-2-mhgbuq.html

Nội dung


Tạo I/O signals

Define I/O signals
Từ ABB menu, chọn Control Panel

Define I/O signals
• Từ Control Panel , chọn Configuration

Define I/O signals
• Trước khi tạo tín hiệu mới, cần chắc rằng đã khởi
tạo Unit và Access Level thích hợp.

Define I/O signals
• Chọn signal。
• Nhấn Add, để khởi tạo tín hiệu mới。

1105832