Bài giảng Vận hành robot ABB: Chương 7 (tiếp theo phần 1)

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 4 | Lần xem: 0 | Page: 9 | FileSize: 0.36 M | File type: PDF
of x

Bài giảng Vận hành robot ABB: Chương 7 (tiếp theo phần 1). Bài giảng Vận hành robot ABB: Chương 7 (tiếp theo phần 1) Xác định I/O bus trình bày với các nội dung chính như sau: Define I/O bus, DeviceNet master address, Recovery Time,...Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.. Cũng như những tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download đề thi, giáo trình phục vụ tham khảo Có tài liệu tải về mất font không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-van-hanh-robot-abb-chuong-7-tiep-theo-phan-1-lhgbuq.html

Nội dung


Xác định I/O bus

Define I/O bus
Từ main menu, nhấn Control Panel

Define I/O bus
• Trong Control Panel, chọn Configuration

Define I/O bus
• Trong Topics ,chọn I/O, sau đó chọn Bus 。

Define I/O bus
• Nhấn Add, để tạo bus mới。

1105831