Bài giảng Vận hành robot ABB: Chương 7

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 2 | Lần xem: 0 | Page: 8 | FileSize: 0.34 M | File type: PDF
of x

Bài giảng Vận hành robot ABB: Chương 7. Bài giảng Vận hành robot ABB: Chương 7 I/O Unit trình bày với các nội dung chính như sau: Digital I/O board, Remote I/O board, Address of I/O board, I/O board,...Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của bài giảng.. Giống những thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download tài liệu miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu download lỗi font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-van-hanh-robot-abb-chuong-7-khgbuq.html

Nội dung


I/O Unit

Digital I/O board

I/O board
DSQC : DATA STANDARDS AND
QUALITY CONTROL

• Digital I/O-DSQC 328 A
24VDC,16 digital inputs,16 digital outputs。
• Combi I/O-DSQC 327A
24VDC,16 digital inputs,16 digital outputs,
2 analog inputs。
• Relay I/O-DSQC 332A
24VDC,16 digital inputs,16 relay
outputs( thường hở, độc lập lẫn nhau)。

I/O board
• Analog I/O-DSQC 355A
4 analog inputs,4 analog outputs。

Remote I/O board
• Remote I/O-DSQC 350A
DeviceNet/Allen Bradley remote I/O gateway.
Số tín hiệu digital đầu vào: có thể lập trình để lựa chọn 32, 64, 96 hay
128 tín hiệu digital đầu vào.
• Số tín hiệu digital đầu ra : có thể lập trình để lựa chọn 32, 64, 96 hay
128 tín hiệu digital đầu ra.1105830