Bài giảng Vận hành robot ABB: Chương 6

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 7 | Lần xem: 0 | Page: 30 | FileSize: 0.21 M | File type: PDF
of x

Bài giảng Vận hành robot ABB: Chương 6. Bài giảng Vận hành robot ABB: Chương 6 Các câu lệnh cơ bản thông dụng trình bày với các nội dung chính như sau: MoveL/MoveJ, MoveC, Example, Function, MoveAbsJ, PulseDO, TPErase,...Mời các bạn cùng tham khảo!. Cũng như các tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải đề thi, giáo trình phục vụ tham khảo Có tài liệu download sai font không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-van-hanh-robot-abb-chuong-6-jhgbuq.html

Nội dung


Các câu lệnh cơ bản thông
dụng

MoveL/MoveJ

L- linearly : tuyến
tính

Speed : tốc độ

TCP

data type: speeddata

Data type: tooldata

J- joint movement
: chuyển động cong

MoveL p1, v100, z10, tool1;
Điểm đến

Zone

Data type: robotarget

data type: zonedata

MoveC
L- linearly
J- joint movement
C- circularly

speed
data type: speeddata

TCP
Data type: tooldata

MoveC p1, p2, v100, z10, tool1;
Một điểm trên vòng
tròn di chuyển của
robot
Data type :robotarget

Điểm đến

Zone

Data type: robotarget

Data type :zone data

Example

Function
MoveL Offs(p1,100,50,0), v100,……


Offs(p1,100,50,0) Tọa độ cách điểm p1

100 mm theo trục X, 50 mm theo trục
Y và 0 mm theo trục Z.


Hướng x,y,z trong Offs() là của hệ tọa
độ Wobj.

1105829