Bài giảng Vận hành robot ABB: Chương 4 (tiếp theo phần 2)

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 7 | Lần xem: 0 | Page: 10 | FileSize: 0.46 M | File type: PDF
of x

Bài giảng Vận hành robot ABB: Chương 4 (tiếp theo phần 2). Bài giảng Vận hành robot ABB: Chương 4 (tiếp theo phần 2) trình bày các nội dung chính như: Xác định đối tượng làm việc Workobject, xác định khu vực làm việc cho Robot, xác định Workobject,...Mời các bạn cùng tham khảo!. Giống các giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ tham khảo Một số tài liệu download sai font không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-van-hanh-robot-abb-chuong-4-tiep-theo-phan-2-hhgbuq.html

Nội dung


Wobj

Xác định đối tượng làm việc Workobject
– Xác định khu vực làm việc cho Robot
– Tạo khả năng có thể dịch chuyển khu vực làm
việc (ví dụ như bộ gá lắp) mà không cần thay
đổi chương trình
– Giúp dễ dàng sử dụng chương trình đã tạo.
Khi robot khác làm việc với workplace khác,
chỉ cần thay đổi workobject, không cần thay
đổi chương trình.
– Một chương trình cho một đối tượng có thể
được thay thế bằng hàm Search, để tìm vị trí
hiện tại.

Xác định Workobject
• 3 điểm-chọn X1,X2 trên trục x, Y1 trên
trục y.
User
X1

X1
X2

X

Y
Y

Object

X2

X

Y1

Y1

Xác định Workobject
nhấn ABB vào danh mục chính

Xác định Workobject
Trong danh mục chính, chọn Program Data

1105827