Bài giảng Vận hành robot ABB: Chương 4 (tiếp theo phần 1)

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 6 | Lần xem: 0 | Page: 13 | FileSize: 0.52 M | File type: PDF
of x

Bài giảng Vận hành robot ABB: Chương 4 (tiếp theo phần 1). Bài giảng Vận hành robot ABB: Chương 4 (tiếp theo phần 1) trình bày các nội dung chính như: Hệ tọa độ của công cụ, xác định TCP, xác định TCP và định hướng tool, giúp tool ở vị trí phù hợp với chuyển động nhất có thể,...Mời các bạn cùng tham khảo!. Giống những tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải tài liệu, bài tập lớn phục vụ học tập Một ít tài liệu download thiếu font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-van-hanh-robot-abb-chuong-4-tiep-theo-phan-1-ghgbuq.html

Nội dung


TCP

Hệ tọa độ của công cụ
• Hệ tọa độ của Tool giúp :
– Xác định TCP và định hướng tool
– Cần thiết để có thể chạy robot (TCP) theo
đường thẳng
– Có thể thay đổi tooldata, khi tool bị hỏng
– Tạo khả năng thay đổi tool mà không cần thay
đổi chương trình
– Giúp tool ở vị trí phù hợp với chuyển động
nhất có thể

Xác định TCP
• N(N>=4) điểm-Dịch chuyển robot đến 4
điểm xác định N(N>=4) theo các góc độ

và hướng khác nhau để xác định TCP.
• TCP&Z - Dựa vào N điểm , xác định
TCP& Z direction。
• TCP&X,Z - Dựa vào N điểm,xác định
TCP& X,Z direction.

Xác định TCP
Nhấn ABB, để mở danh mục chính

Xác định TCP
Trong danh mục chính, chọn Program Data

1105826