Bài giảng Vận hành robot ABB: Chương 4

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 5 | Lần xem: 0 | Page: 4 | FileSize: 0.13 M | File type: PDF
of x

Bài giảng Vận hành robot ABB: Chương 4. Bài giảng Vận hành robot ABB: Chương 4 Hệ tọa độ gồm các nội dung chính sau: Coordinate system, define coordinate system, base coordinates, ...Mời các bạn cùng tham khảo!. Giống những giáo án bài giảng khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải bài giảng miễn phí phục vụ nghiên cứu Có tài liệu download mất font không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-van-hanh-robot-abb-chuong-4-fhgbuq.html

Nội dung


Hệ tọa độ

Coordinate System

Coordinate System
z

y

z

Wrist Frame
y Tool Frame
z y
z
x
x

x

Base Frame

y

World Frame
x
Work Object

Programmed
position

Define Coordinate System

• TCP
• Wobj

1105825