Bài giảng Vận hành robot ABB: Chương 3

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 15 | Lần xem: 0 | Page: 16 | FileSize: 0.48 M | File type: PDF
of x

Bài giảng Vận hành robot ABB: Chương 3. Bài giảng Vận hành robot ABB: Chương 3 Dịch chuyển gồm các nội dung chính sau: Thiết bị cơ khí, chế độ dịch chuyển, dịch chuyển theo trục, khóa Joystick, QuickSet-truy cập nhanh, enable Device-Kích hoạt thiết bị,.... Giống những tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu tải về sai font không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-van-hanh-robot-abb-chuong-3-ehgbuq.html

Nội dung


Dịch chuyển

Dịch chuyển
Chuyển về chế độ manual mode.
Từ ABB danh mục, chọn Jogging.

Dịch chuyển
Giao diện dịch chuyển

Thiết bị cơ khí
• Từ màn hình dịch chuyển, nhấn Mechanical
unit,chọn loai mechanical unit。
• Lựa chọn giữa các robot và các thiết bị ngoài.

Chế độ dịch chuyển
Nhấn Motion mode, chọn chế độ dịch
chuyển,

1105824