Bài giảng Vận hành robot ABB: Chương 2

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 5 | Lần xem: 0 | Page: 34 | FileSize: 1.97 M | File type: PDF
of x

Bài giảng Vận hành robot ABB: Chương 2. Bài giảng Vận hành robot ABB: Chương 2 Sơ lược hệ thống gồm các nội dung chính sau: Hệ thống Robot, bộ điều khiển IRC 5, ví dụ về robot công nghiệp – IRB 6400R, Robot 6 trục, các loại tủ điều khiển IRC5, IRC5 Kiến trúc tủ,... Giống những giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ tham khảo Vài tài liệu download sai font không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-van-hanh-robot-abb-chuong-2-dhgbuq.html

Nội dung


© ABB University -1

Sơ lược hệ thống

IRC5

IRC5 Operation

© ABB University -2

Hệ thống Robot

IRC5 Operation

Bộ điều khiển IRC 5
Công cụ lập trình

© ABB University -3

Công tắc bật nguồn

IRC5 Operation

© ABB University -4

Ví dụ về robot công nghiệp – IRB 6400R

IRC5 Operation

© ABB University -5

Robot 6 trục

1105823