Bài giảng Vận hành robot ABB: Chương 1

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 12 | Lần xem: 0 | Page: 17 | FileSize: 0.77 M | File type: PDF
of x

Bài giảng Vận hành robot ABB: Chương 1. . Cũng như những tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download bài giảng,luận văn mẫu phục vụ tham khảo Có tài liệu download lỗi font chữ không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-van-hanh-robot-abb-chuong-1-chgbuq.html

Nội dung


© ABB University -1

An Toàn

Bộ điều khiển IRC5

IRC5 Operator

Những tai nạn rủi ro
n

Khi dò tìm sự cố

n

Khi sửa chữa

n

Thay đổi
chương trình

n

Chạy thử,

© ABB University -2

chạy kiểm tra

IRC5 Operator

ABB Giải pháp an toàn – Tổng quan
n

Dừng khẩn cấp

n

Chế độ làm việc
n

Tự động

n

Tự chọn < 250 mm/s

n

Tự chọn 100%

Nút kích hoạt thiết bị

n

Nút giữ để chạy

n

© ABB University -3

n

Dừng an toàn
(tự động và tự chọn)

n

Giới hạn phạm vi làm
việc

IRC5 Operator

Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn
n

Cấu tạo của robot được thiết kế đáp ứng theo tiêu chuẩn
ISO 10218, vào tháng 1/1992, tiêu chuẩn về robot công
nghiệp. Ngoài ra còn đáp ứng tiêu chuẩn ANSI/RIA
15.06-1999.

n

Các tiêu chuẩn về chức năng an toàn:
Dừng khẩn cấp – IEC 204-1, 10.7

n

Kích hoạt thiết bị – ISO 11161, 3.4

n

Bảo vệ – ISO 10218 (EN 775), 6.4.3

n

Giảm tốc – ISO 10218 (EN 775), 3.2.17

n
© ABB University -4

n

Khoá an toàn – ISO 10218 (EN 775), 3.2.8

n

Giữ để chạy – ISO 10218 (EN 775), 3.2.7

IRC5 Operator

Dừng khẩn cấp
Thiết kế công tắc dừng khẩn
cấp ở cả FlexPendant và
Bảng điều khiển của robot.

n

© ABB University -5

n

Có thể thiết kế thêm công
tắc dừng khẩn cấp ở vị trí
khác khi cần thiết.

1105822