of x

Bài giảng: Vấn đề dân tộc và chính sách dân tộc của Đảng Cộng sản Việt Nam - Quách Thị Tươi

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 3 | Lần xem: 6 | Page: 49 | FileSize: 1.20 M | File type: PPT
6 lần xem

Bài giảng: Vấn đề dân tộc và chính sách dân tộc của Đảng Cộng sản Việt Nam - Quách Thị Tươi. Bài giảng: Vấn đề dân tộc và chính sách dân tộc của Đảng Cộng sản Việt Nam do Quách Thị Tươi biên soạn nhằm giúp các bạn nắm bắt được những kiến thức một số vấn đề chung về dân tộc; tình hình đặc điểm chủ yếu và mối quan hệ giữa các dân tộc ở nước ta; chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta; nhiệm vụ của tổ chức cơ sở Đảng và cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện chính sách dân tộc.. Giống các thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ học tập Có tài liệu tải về sai font không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-van-de-dan-toc-va-chinh-sach-dan-toc-cua-dang-cong-san-viet-nam-quach--n7f8tq.html

Nội dung

TLMP chia sẽ tới mọi người tài liệu Bài giảng: Vấn đề dân tộc và chính sách dân tộc của Đảng Cộng sản Việt Nam - Quách Thị TươiThư viện Bài giảng: Vấn đề dân tộc và chính sách dân tộc của Đảng Cộng sản Việt Nam - Quách Thị Tươi thuộc chuyên mục ,Khoa Học Xã Hội,Lịch sử Đảng được chia sẽ bởi lichsudang đến bạn đọc nhằm mục tiêu nghiên cứu , thư viện này đã giới thiệu vào chủ đề ,Khoa Học Xã Hội,Lịch sử Đảng , có tổng cộng 49 trang , thuộc file PPT, cùng chuyên mục Vấn đề dân tộc chính sách dân tộc, Bài giảng Đảng Cộng sản Việt Nam, Mối quan hệ các dân tộc Việt Nam, Chính sách dân tộc Việt Nam, Cộng đồng dân tộc Việt Nam, Chính sách với dân tộc thiểu số : Bài giảng: Vấn đề dân tộc và chính sách dân tộc của Đảng Cộng sản Việt Nam do Quách Thị Tươi soạn nhằm giúp những bạn nắm bắt được các kiến thức một số vấn đề chung về dân tộc; tình hình đặc điểm cốt tử và mối quan hệ giữa những dân tộc ở nước ta; chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta; nhiệm vụ của doanh nghiệp cơ sở Đảng và cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện chính sách dân tộc, cho biết thêm
965505

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm