Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 5 - ĐH Thương Mại

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 20 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 5 - ĐH Thương Mại. Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 5 Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc, Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế,.... Giống những thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download tài liệu miễn phí phục vụ nghiên cứu Một ít tài liệu tải về thiếu font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-tu-tuong-ho-chi-minh-chuong-5-dh-thuong-mai-ioqbuq.html

Nội dung


CHƯƠNG V: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC VÀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh Trường Đại học Thương mại 1 NỘI DUNG CHƯƠNG I • TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC II • TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ • KẾT LUẬN 2 I. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC 1. Vai trò của đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp CM a. Đại đoàn kết dân tộc là vấn đề chiến lược đảm bảo thành công của cách mạng. - ĐĐKDT là một chiến lược cơ bản, nhất quán và lâu dài, xuyên suốt tiến trình CM - ĐĐKDT là cội nguồn tạo nên sức mạnh 3 b . Đại ĐKDT là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của Đảng, của dân tộc - ĐCSVN– lực lượng duy nhất lãnh đạo CMVN vì vậy ĐĐKDT phải được quán triệt từ chủ trương, đường lối tới hoạt động thực tiễn của Đảng - ĐĐKDT còn là nhiệm vụ hàng đầu của mọi giai đoạn CM. - ĐĐKDT còn là nhiệm vụ hàng đầu của cả dân tộc vì cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, phải do quần chúng, vì quần chúng. 4 2. Lực lượng đại đoàn kết dân tộc Khái niệm dân và nhân dân trong TTHCM Không phân biệt tôn giáo, Vừa là giai cấp, một tập tín hợp đông ngưỡng, Vừa là đảo quần già trẻ, mỗi con chúng gái trai, người nhân dân giàu Việt Nam nghèo cụ thể Họ là chủ thể của khối đại đoàn kết dân tộc và đại đoàn kết dân tộc thực chất là đại đoàn kết toàn dân ĐĐK dân tộc bao gồm nhiều tầng nấc, nhiều cấp độ các quan hệ liên kết qua lại giữa các thành viên, các bộ phận, các lực lượng của dân tộc. 5

1119040

Tài liệu liên quan


Xem thêm