Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 4 - ĐH Thương Mại

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 22 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 4 - ĐH Thương Mại. Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 4 Tư tưởng Hồ Chí Minh về đảng cộng sản Việt Nam gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Quan niệm của Hồ Chí Minh về vai trò và bản chất của đảng cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đảng cộng sản Việt Nam trong sạch, vững mạnh,.... Giống những giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải tiểu luận miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu download thiếu font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-tu-tuong-ho-chi-minh-chuong-4-dh-thuong-mai-hoqbuq.html

Nội dung


U U M M TT __ M M TT H H D D CHƯƠNG IV: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Bộ môn: Tư tưởng Hồ Chí Minh Trường Đại học Thương mại 1 NỘI DUNG CHƯƠNG U U M M TT __ M M TT H H D D I. QUAN NIỆM CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ VAI TRÒ VÀ BẢN CHẤT CỦA ĐCSVN II. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG ĐCSVN TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH KẾT LUẬN 2 I. QUAN NIỆM CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ VAI TRÒ VÀ BẢN CHẤT CỦA ĐCSVN U U M M TT __ M M TT H H D D 1. Về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam 2. Vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam 3. Bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam 4. Quan niệm về Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền 3 1. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam Theo Lênin: ĐCS là sự kết hợp giữa hai yếu tố U U M M TT __ M M TT H H D D - Chủ nghĩa Mác + phong trào công nhân + 4 1. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam - Theo Hồ Chí Minh: U U M M TT __ M M TT H H D D Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 3/2/1930 là sản phẩm kết hợp của chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước 5

1119039

Tài liệu liên quan


Xem thêm