Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 3 - ĐH Thương Mại

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 32 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 3 - ĐH Thương Mại. Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 3 Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.. Giống những thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải đề thi, giáo trình phục vụ học tập Có tài liệu download sai font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-tu-tuong-ho-chi-minh-chuong-3-dh-thuong-mai-goqbuq.html

Nội dung


CHƯƠNG III TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CON ĐƯỜNG QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh Trường Đại học Thương mại 1 NỘI DUNG CHƯƠNG I. TTHCM VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM II. TTHCM VỀ CON ĐƯỜNG QUÁ ĐỘ LÊN CNXH Ở VIỆT NAM KẾT LUẬN 2 I. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM 1. Quan điểm 2. Quan điểm 3. Quan điểm của HCM về của HCM về của HCM về tính tất yếu đặc trưng bản mục tiêu, động của CNXH ở chất của lực của CNXH Việt Nam CNXH ở VN ở Việt Nam 3 1. Tính tất yếu của CNXH ở Việt Nam (TNC) - Phù hợp với quy luật tiến hóa trong quá trình phát triển của xã hội loài người. - Phù hợp với mục tiêu của CM, khát vọng của toàn DT - Chỉ có CNXH mới đảm bảo vững chắc cho ĐLDT - Thực tế chứng minh con đường phát triển đó là tất yếu, duy nhất đúng, phù hợp với điều kiện của Việt Nam và xu thế tất yếu của thời đại. 4 2. Quan điểm của HCM về đặc trưng bản chất của CNXH ở Việt Nam a. Cách tiếp cận của HCM về CNXH (TNC) - HCM tiếp cận CNXH từ khát vọng GPDT - HCM tiếp cận CNXH từ phương diện đạo đức - HCM tiếp cận CNXH từ phương diện văn hóa 5

1119038

Tài liệu liên quan


Xem thêm