Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 1 - ĐH Thương Mại

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 32 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 1 - ĐH Thương Mại. Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 1 Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh với các nội dung chính được trình bày như sau: Cơ sở hình thành tư tưởng HCM, quá trình hình thành và phát triển, giá trị tư tưởng HCM.. Cũng như các thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download tài liệu miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu tải về mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-tu-tuong-ho-chi-minh-chuong-1-dh-thuong-mai-eoqbuq.html

Nội dung


Chương 1 CƠ SỞ, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH U M _T TM H D Bộ môn: Tư tưởng Hồ Chí Minh Trường Đại học Thương mại (TMU) 1 NỘI DUNG CHƯƠNG II • QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH U M _T TM H D I • CƠ SỞ HÌNH THÀNH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH III • GIÁ TRỊ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 2 I. CƠ SỞ HÌNH THÀNH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH H D b. Những tiền đề tư tưởng – lý luận U a. Bối cảnh lịch sử hình thành TTHCM M _T TM 1. Cơ sở khách quan 3 1. Cơ sở khách quan a. Bối cảnh lịch sử hình thành TT HCM - Bối cảnh lịch sử Việt Nam cuối XIX đầu XX _T Các >< trong lòng XH VN ngày càng gay gắt TM H D VN từ một nước PK độc lập trở thành nước thuộc địa nửa PK PT đấu tranh GPDT dấy lên mạnh mẽ nhưng đều thất bại U M VN đang trong cuộc khủng khoảng về đường lối cứu nước Nguyễn Tất Thành quyết định ra đi tìm con đường cứu nước mới 4 a. Bối cảnh lịch sử hình thành TT HCM - Bối cảnh thời đại TM H D - CNTB chuyển sang giai đoạn ĐQCN, trở thành kẻ thù chung của các DT thuộc địa và GCCN thế giới U M _T - Thắng lợi của CM tháng 10 Nga mở ra thời đại CM chống đế quốc, GPDT - Sự ra đời của QTCS gắn kết PTCN với PT GPDT trong cuộc đấu tranh chống kẻ thù chung 5

1119036

Tài liệu liên quan


Xem thêm