Bài giảng Tổng quan lập kế hoạch

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 2 | Lần xem: 0 | Page: 31 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Tổng quan lập kế hoạch. Nội dung của bài giảng Tổng quan lập kế hoạch trình bày khái niệm về kế hoạch và lập kế hoạch, vai trò và tầm quan trọng của việc lập kế hoạch, chu trình quản lý một kế hoạch, mô tả các cách lập kế hoạch và mô tả các bước lập kế hoạch.. Cũng như những tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải tài liệu miễn phí phục vụ tham khảo Vài tài liệu download thiếu font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-tong-quan-lap-ke-hoach-nwlbuq.html

Nội dung


TỔNG QUAN
LẬP KẾ HOẠCH

1

MỤC TIÊU HỌC TẬP
1- Trình bày được khái niệm về KH & lập KH
2- Mô tả được các cách lập kế hoạch
3- Mô tả được các bước lập kế hoạch

2

TẠI SAO PHẢI LẬP KH?
• Kế hoạch vừa là chức năng vừa là công cụ của
hoạt động quản lí.
• Để quản lý tốt phải lập kế hoạch tốt
• Đối với nhà quản lí, khả năng lập kế hoạch
chính là yếu tố quan trọng nhất phản ánh trình
độ năng lực, nó quyết định xem người quản lý
đó có khả năng thực hiện được vai trò quản lý
hay không.
3

CHU TRÌNH QUẢN LÝ

LẬP KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

ĐÁNH GIÁ

4

Kế hoạch là gì?
• Kế hoạch là sự sắp xếp, bố trí các hoạt
động nhằm làm một việc gì đó đã được
tính toán và cân nhắc trước.
• Một kế hoạch thường gồm 2 phần:
– Một kết quả mà người ta mong đợi đạt tới
– Một chương trình hành động được hoạch
định trước nhằm đạt được kết quả nói trên

5

1112853

Tài liệu liên quan


Xem thêm