Bài giảng Toán học tổ hợp và cấu trúc rời rạc: Chương 5

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 69 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Toán học tổ hợp và cấu trúc rời rạc: Chương 5. Bài giảng Toán học tổ hợp và cấu trúc rời rạc: Chương 5 Cây gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Định nghĩa và tính chất, cây khung ngắn nhất, cây có gốc, phép duyệt cây. Mời các bạn cùng tham khảo!. Cũng như các giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải bài giảng,luận văn mẫu phục vụ tham khảo Có tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-toan-hoc-to-hop-va-cau-truc-roi-rac-chuong-5-v1obuq.html

Nội dung


Chương 5

CÂY

Nội dung
 Định nghĩa và tính chất
 Cây khung ngắn nhất
 Cây có gốc
 Phép duyệt cây

2

1. Định nghĩa và tính chất
Định nghĩa. Cây (tree) là đồ thị vô hướng, liên thông
và không có chu trình
B

E

B

F

E

C

D

F

A

A

C

D

G1

G2

G1 là cây, G2 không phải cây
3

Cây

4

Rừng
Định nghĩa. Rừng (forest) là đồ thị vô hướng không
có chu trình
B

G

C

E

L
J

F

D

A

I

K

H

Nhận xét. Rừng là đồ thị mà mỗi thành phần liên thông
của nó là một cây.
5

1116929

Tài liệu liên quan


Xem thêm