Bài giảng Toán học tổ hợp và cấu trúc rời rạc: Chương 4

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 67 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Toán học tổ hợp và cấu trúc rời rạc: Chương 4. Bài giảng Toán học tổ hợp và cấu trúc rời rạc Chương 4 Đại cương về đồ thị gồm các nội dung chính như: Giới thiệu, các khái niệm cơ bản, biểu diễn đồ thị, đẳng cấu đồ thị, đường đi, chu trình,...Mời các bạn cùng tham khảo!. Cũng như những giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ tham khảo Vài tài liệu tải về lỗi font chữ không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-toan-hoc-to-hop-va-cau-truc-roi-rac-chuong-4-u1obuq.html

Nội dung


Chương 4.

ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐỒ THỊ

Nội dung
1. Giới thiệu
2. Các khái niệm cơ bản
3. Biểu diễn đồ thị

4. Đẳng cấu đồ thị
5. Đường đi, chu trình

2

1. Giới thiệu

Bài toán. Thành phố Königsberg, Đức nằm trên một
con sông, có hai hòn đảo lớn nối với nhau và với đất
liền bởi bảy cây cầu. Bài toán đặt ra là có thể đi theo
một tuyến đường mà đi qua mỗi cây cầu đúng một
lần rồi quay lại điểm xuất phát hay không?
3

Năm 1736, nhà toán học
Leonhard Euler đã chứng
minh rằng điều đó là không
thể được.

4

Bài toán 1. Có thể vẽ hình phong bì thư bởi một nét
bút hay không? Nếu có hãy chỉ ra tuần tự các nét vẽ
1
3

2

4

5

5

1116928

Tài liệu liên quan


Xem thêm