Bài giảng Tổ chức thi công: Chương 0 - TS. Nguyễn Ngọc Thắng-TGU

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 2 | Lần xem: 0 | Page: 4 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Tổ chức thi công: Chương 0 - TS. Nguyễn Ngọc Thắng-TGU. Mục tiêu chính của bài giảng là: giúp cho SV có kiến thức lập được kế hoạch tổ chức, lập tiến độ XD theo sơ đồ ngang, sơ đồ xiên và sơ đồ mạng, đánh giá tiến độ và tối ưu hóa chúng, thiết kế bình đồ công trường, tổ chức cung ứng vật tư, bố trí kho bãi, điện nước, lán trại phục vụ thi công.. Giống các giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download giáo án miễn phí phục vụ tham khảo Một ít tài liệu tải về mất font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-to-chuc-thi-cong-chuong-0-ts-nguyen-ngoc-thang-tgu-oqnbuq.html

Nội dung


10/16/2017

TỔ CHỨC THI CÔNG

TS. Nguyễn Ngọc Thắng
M: 0912.357024
Email: nguyenngocthang@tgu.edu.vn

Năm 2017

Fb: http://www. facebook.com/thangxdtg

Số tín chỉ: 2
Nghe giảng lý thuyết:

30 tiết

Học phần học trước:
Kỹ thuật thi công

2

1

10/16/2017

MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC
Kiến thức:
 Học phần giúp cho SV có kiến thức lập được kế hoạch tổ chức
 Lập tiến độ XD theo sơ đồ ngang, sơ đồ xiên và sơ đồ mạng.
 Đánh giá tiến độ và tối ưu hóa chúng.
 Thiết kế bình đồ công trường, tổ chức cung ứng vật tư, bố trí
kho bãi, điện nước, lán trại phục vụ thi công.
Kỹ năng:
 Lập được tiến độ thi công công trình.
 Tổ chức thi công và đề ra biện pháp thi công công trình.
Thái độ, chuyên cần:
 Thường xuyên làm bài tập về nhà theo yêu cầu của giảng viên.
3

NỘI DUNG HỌC PHẦN:
Chương 0: Giới thiệu môn học, ĐCCTHP, tài liệu

(2t)

Chương 1: Khái quát về tổ chức xây dựng công trình

(2t)

Chương 2: Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng

(4t)

Chương 3: Bố trí thiết bị trên công trường

(4t)

Chương 4: Thiết kế tổ chức vận tải công trường

(2t)

Kiểm tra thường xuyên

(1t)

Chương 5: Thiết kế tổ chức kho bãi và nhà tạm công trường

(2t)

Chương 6: Thiết kế tổ chức hệ thống điện, nước công trường

(2t)

Kiểm tra Giữa kỳ

(1t)

Chương 7: Lập kế hoạch tiến độ thi công công trình

(8t)

Ôn tập, công bố điểm quá trình

(2t)
4

2

10/16/2017

TÀI LIỆU THAM KHẢO:
1. Giáo trình tổ chức thi công xây dựng, Bộ Xây dựng, NXB Xây
dựng, 2010.
2. Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng, Trịnh Quốc Thắng, NXB Xây
dựng, 2005
3. Giáo trình kỹ thuật thi công, Nguyễn Đình Hiện, Bộ Xây dựng.
Trường Đại học kiến trúc Hà Nội, 2010.
4. Giáo trình kỹ thuật thi công, Bộ Xây dựng, NXB Xây dựng 2010.

5

TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ SINH VIÊN:
Đánh giá quá trình: Trọng số: 40% điểm học phần
Kiểm tra thường xuyên (hệ số 1):
Tự luận, 45 phút, được sử dụng tài liệu.
Thi giữa học phần (hệ số 2);
Tự luận, 45 phút, được sử dụng tài liệu.
Thi kết thúc học phần: Trọng số: 60% điểm học phần
Tự luận, 90 phút, được sử dụng tài liệu.

SV vắng quá 20% số tiết sẽ bị cấm thi
6

3

10/16/2017

LỊCH GIẢNG DẠY - LỚP THỨ 4
Tuần

Thời gian

Tuần 1

06/09/2017

Tuần 2

13/09/2017

Tuần 3

20/09/2017

Tuần 4

27/09/2017

Tuần 5

Ghi chú

04/10/2017

Tuần 6

11/10/2017

Tuần 7

18/10/2017

Tuần 8

Nghỉ, Khai giảng

25/10/2017

Tuần 9

01/11/2017

Tuần 10

08/11/2017

Tuần 11

15/11/2017

Tuần 12

22/11/2017

Tuần 13

29/11/2017

Tuần 14

06/12/2017

Tuần 15

13/12/2017
7

LỊCH GIẢNG DẠY - LỚP THỨ 5
Tuần

Thời gian

Tuần 1

07/09/2017

Tuần 2

14/09/2017

Tuần 3

21/09/2017

Tuần 4

28/09/2017

Tuần 5

05/10/2017

Tuần 6

12/10/2017

Tuần 7

19/10/2017

Tuần 8

26/10/2017

Tuần 9

02/11/2017

Tuần 10

09/11/2017

Tuần 11

16/11/2017

Tuần 12

Ghi chú

23/11/2017

Tuần 13

30/11/2017

Tuần 14

07/12/2017

Tuần 15

Nghỉ, HNKHCN15

14/12/2017
8

4

1115230

Tài liệu liên quan


Xem thêm