Xem mẫu

 1. Tin học nhóm ngành Nông-Lâm-Ngư & Môi trường Bộ môn HTTT -Khoa CNTT-Đại học Vinh-
 2. Chương 2: Hệ soạn thảo văn bản (MS Word 2010)
 3. Nội dung chính  Các thao tác cơ bản  Định dạng văn bản  Chèn các đối tượng vào văn bản
 4. Nội dung chính  Các thao tác cơ bản  Định dạng văn bản  Chèn các đối tượng vào văn bản
 5. Các thao tác cơ bản  Khởi động MS Word bằng các cách sau: Sử dụng Shortcut Sử dụng Menu Start Nhấp chuột phải tại thư mục hiện hành > Chọn New > Microsoft Word Document
 6. Các thao tác cơ bản  Kết thúc làm việc MS Word: Click chuột vào nút Close Alt+F4
 7. Các phím hỗ trợ soạn thảo  Các phím di chuyển o Bốn phím mũi tên o Phím Home: chuyển con trỏ soạn thảo về đầu dòng o Phím End: chuyển con trỏ soạn thảo về cuối dòng o Phím PgUp: di chuyển con trỏ soạn thảo lên một trang màn hình o Phím PgDn:di chuyển con trỏ soạn thảo xuống một trang màn hình
 8. Các phím hỗ trợ soạn thảo  Các phím xóa kí tự o Phím Delete: xóa kí tự nằm bên phải con trỏ o Phím Backspace: xóa kí tự nằm bên trái con trỏ  Phím Enter o Sau khi bấm phím Enter con trỏ nhập sẽ xuống dòng và tạo ra một đoạn văn mới (paragraph). o Muốn chuyển con trỏ sang trang mới ta nhấn Ctrl + Enter
 9. Soạn thảo Tiếng Việt  Gõ Tiếng Việt với UniKey
 10. Kiểu gõ Tiếng Việt  Kiểu gõ thông dụng: Telex, VNI, VIQR  Để viết hoa chữ cái ấn phím Caps Lock  Kiểu gõ Telex huyền sắc ngã nặng hỏi xóa dấu â ô ê ư ơ đ ă f s x j r z aa oo ee uw ow dd aw
 11. Các thao tác với tệp văn bản  Tạo mới 1 tài liệu
 12. Các thao tác với tệp văn bản  Mở 1 tài liệu có sẵn o Chọn File > Open o Chọn đường dẫn đến tệp cần mở o Chọn Open  Lưu văn bản o Chọn File> chọn Save o Hộp thoại Save as xuất hiện o Chọn nơi lưu o Đặt tên File, chọn kiểu lưu o Chọn Save  Lưu văn bản thành một file khác chọn Save As
 13. Hộp thoại Save as
 14. Các thao tác với khối văn bản  Lựa chọn một khối văn bản  Khối văn bản là một phần văn bản được lựa chọn (màu nền của khối văn bản có màu xanh nhạt)  Dùng chuột: o Nháy chuột vào vị trí đầu khối, rê chuột đến vị trí cuối khối o Nháy chuột vào vị trí đầu khối, giữ phím Shift và đưa con trỏ chuột đến vị trí cuối rồi nháy nút trái chuột o Chọn 1 dòng: Nháy chuột vào khoảng trống bên trái dòng o Chọn một số dòng: rê chuột ở khoảng trống bên trái các dòng
 15. Các thao tác với khối văn bản  Dùng bàn phím: o Đưa con trỏ nhập vào đầu khối, giữ phím Shift, bấm các phím mũi tên để đến vị trí cuối khối; o Nhấn tổ hợp phím Ctrl + A để chọn toàn bộ văn bản  Hủy đánh dấu khối: Nháy chuột vào một điểm ngoài khối  Xóa khối: Nhấn phím Delete
 16. Các thao tác với khối văn bản  Sao chép một khối: o Chọn khối o Click chuột phải chọn Copy hoặc Ctrl + C o Đưa con trỏ đến vị trí cần chép o Ctrl + V, Click chuột phải chọn Paste  Di chuyển một khối o Chọn khối o Click chuột phải chọn Cut hoặc Ctrl + X o Đưa con trỏ đến vị trí di chuyển o Ctrl + V, Click chuột phải chọn Paste
 17. Nội dung chính  Các thao tác cơ bản  Định dạng văn bản  Chèn các đối tượng vào văn bản
 18. Định dạng văn bản  Chọn kiểu chữ, cỡ chữ, dáng chữ o Chọn kí tự (hoặc nhóm kí tự) cần định dạng o Vào thẻ Home, lựa chọn các yếu tố định dạng về Font bao gồm các yếu tố như cỡ chữ, màu chữ, kiểu chữ, dáng chữ,…
 19. Hộp thoại Font
 20. Định dạng đoạn văn bản (Paragraph)  Định dạng căn lề, dãn dòng o Chọn đoạn văn bản cần định dạng o Vào thẻ Home, chọn lớp Paragraph, ở đây ta có thể lựa chọn các thao định dạng như căn lề, dãn dòng văn bản,...