Bài giảng Tiếng Việt 2 tuần 7 bài: Tập đọc - Cô giáo lớp em

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 49 | Page: 24 | FileSize: 0.68 M | File type: PPT
of x

Bài giảng Tiếng Việt 2 tuần 7 bài: Tập đọc - Cô giáo lớp em. Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo Bài giảng Tiếng Việt 2 tuần 7 bài: Tập đọc - Cô giáo lớp em thiết kế bằng Powerpoint chuyên ghiệp giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc soạn bài giảng điện tử giảng dạy và học tập. Bài giảng Tiếng Việt 2 tuần 7 bài: Tập đọc - Cô giáo lớp em trình bày bằng Slide rất sống động với các hình ảnh minh họa giúp các em học sinh dễ dàng hiểu được bài giảng và nhanh chóng năm bắt các nội dung chính bài học.. Giống những thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ học tập Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-tieng-viet-2-tuan-7-bai-tap-doc-co-giao-lop-em-d527tq.html

Nội dung


 1. Tập đọc Cô giáo lớp em Nguyễn Xuân Sanh Luyện Tìm hiểu nội dung – Sáng – thoảng – thơm tho – ngắm Sáng nào em đến lớp // Cũng thấy cô đến rồi // Đáp lời /“Chào cô ạ!” / Cô mĩm cười thật tươi. //
 2. TẬP ĐỌC Cô giáo lớp em • Sáng nào em đến lớp // • Cũng thấy cô đến rồi // • Đáp lời /“Chào cô ạ !”/ • Cô mỉm cười thật tươi.// • Cô dạy em tập viết // • Gió đưa thoảng hương nhaiø / • Nắng ghé vào cửa lớp / • Xem chúng em học bài. // Những lời cô giáo giảng / Ấm trang vở thơm tho // Yêu thương / em ngắm mãi / Những điểm mười cô cho. // NGUYỄN XUÂN SANH
 3. TẬP ĐỌC Cô giáo lớp em • Sáng nào em đến lớp // • Cũng thấy cô đến rồi // • Đáp lời /“Chào cô ạ !”/ • Cô mỉm cười thật tươi.// • Cô dạy em tập viết// • Gió đưa thoảng hương nhaiø/ • Nắng ghé vào cửa lớp/ • Xem chúng em học bài.// Những lời cô giáo giảng / Ấm trang vở thơm tho // Yêu thương / em ngắm mãi / Những điểm mười cô cho. // NGUYỄN XUÂN SANH
 4. TẬP ĐỌC Cô giáo lớp em • Sáng nào em đến lớp // • Cũng thấy cô đến rồi // • Đáp lời /“Chào cô ạ !”/ Chào • tươi Cô mỉm cười thật tươi.// • Cô dạy em tập viết// • Gió đưa thoảng hương nhaiø/ • Nắng ghé vào cửa lớp/ • Xem chúng em học bài.// Những lời cô giáo giảng / Ấm trang vở thơm tho // Yêu thương / em ngắm mãi / ngắm mãi Những điểm mười cô cho. // NGUYỄN XUÂN SANH
 5. Tập đọc Cô giáo lớp em Nguyễn Xuân Sanh Luyện đọc Tìm hiểu nội dung - Sáng - mỉm cười – thoảng – thơm tho - ghé – ngắm
 6. Tập đọc Cô giáo lớp em Nguyễn Xuân Sanh Luyện Tìm hiểu nội dung – Sáng – thoảng - mỉm cười – thơm tho – ngắm - ghé -x -xx -xxx
 7. Tập đọc lớp
 8. Tập đọc mỉm cười
 9. Tập đọc tập viết
 10. Tập đọc cửa lớp
 11. Tập đọc cô giáo
 12. Tập đọc trang vở
 13. Tập đọc 10 điểm mười
 14. TẬP ĐỌC Cô giáo lớp em • Sáng nào em đến lớp • Cũng thấy cô đến rồi • Đáp lời “Chào cô ạ !” • Cô mỉm cười thật tươi. • Cô dạy em tập viết • Gió đưa thoảng hương nhài • Nắng ghé vào cửa lớp • Xem chúng em học bài. • Những lời cô giáo giảng • Ấm trang vở thơm tho • Yêu thương em ngắm mãi • Những điểm mười cô cho. 10 • • NGUYỄN XUÂN SANH
 15. TẬP ĐỌC Cô giáo lớp em • Sáng nào em đến lớp • Cũng thấy cô đến rồi • Đáp lời “Chào cô ạ !” • Cô mỉm cười thật tươi.
 16. TẬP ĐỌC Cô giáo lớp em Cô dạy em tập viết • Gió đưa thoảng hương nhài • Nắng ghé vào cửa lớp • Xem chúng em học bài.
 17. TẬP ĐỌC Cô giáo lớp em Những lời cô giáo giảng • Ấm trang vở thơm tho • Yêu thương em ngắm mãi • Những điểm mười cô cho. 10 • • NGUYỄN XUÂN SANH
 18. TẬP ĐỌC Cô giáo lớp em • Sáng nào em đến lớp • Cũng thấy cô đến rồi • Đáp lời “Chào cô ạ !” • Cô mỉm cười thật tươi. Cô dạy em tập viết • Gió đưa thoảng hương nhài • Nắng ghé vào cửa lớp • Xem chúng em học bài. Những lời cô giáo giảng • Ấm trang vở thơm tho • Yêu thương em ngắm mãi • Những điểm mười cô cho. 10 • • NGUYỄN XUÂN SANH
948575

Tài liệu liên quan


Xem thêm