of x

Bài giảng Tiếng Anh 10 Unit 1: A day in the life of…

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 1 | Page: 50 | FileSize: 4.20 M | File type: PPT
1 lần xem

Bài giảng Tiếng Anh 10 Unit 1: A day in the life of…. Thông qua bài giảng unit 1 A day in the life of... các học sinh được tìm hiểu một số phương tiện giao thông phổ biến, mô tả thói quen hằng ngày của một người. Bên cạnh đó còn được thực hành thêm một số thì trong Tiếng Anh như hiện tại đơn, quá khứ đơn... và biết cách sử dụng các trạng từ chỉ tần số. Hy vọng rằng với những bài giảng được thiết kế cẩn thận sẽ là những tài liệu hỗ trợ các giáo viên của bộ môn Tiếng Anh khối lớp 10 trong việc cung cấp kiến thức cho học sinh.. Giống những tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download tài liệu miễn phí phục vụ nghiên cứu Vài tài liệu tải về sai font không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-tieng-anh-10-unit-1-a-day-in-the-life-of-67a7tq.html

Nội dung

tailieumienphi chia sẽ tới bạn đọc thư viện Bài giảng Tiếng Anh 10 Unit 1: A day in the life of…Tài liệu Bài giảng Tiếng Anh 10 Unit 1: A day in the life of… thuộc chuyên mục ,Tài Liệu Phổ Thông,Bài giảng điện tử được chia sẽ bởi baigiangdientu tới cộng đồng nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , tài liệu này đã giới thiệu vào chuyên mục ,Tài Liệu Phổ Thông,Bài giảng điện tử , có tổng cộng 50 trang , thuộc file PPT, cùng chủ đề Bài giảng Tiếng Anh 10 unit 1,Bài giảng điện tử Tiếng Anh 10,Bài giảng điện tử lớp 10,Bài giảng môn Tiếng Anh lớp 10,A day in the life of,Understand farmers activities,Understand adverbs of frequency : Thông qua bài giảng unit 1 A day in the life of, ngoài ra những học sinh được tham khảo một số dụng cụ liên lạc rộng rãi, bộc lộ lề thói hằng ngày của một người, bên cạnh đó Bên cạnh ấy còn được thực hiện thêm một số thì trong Tiếng Anh như hiện nay đơn, dĩ vãng đơn, cho biết thêm và biết cách sử dụng những trạng từ chỉ tần số, ngoài ra Hy vọng rằng với các bài giảng được giao diện kỹ càng sẽ là các tài liệu hỗ trợ những giáo viên của bộ môn Tiếng Anh khối lớp 10 trong việc cung cấp kiến thức cho học sinh, bên cạnh đó BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ English 10 Unit 1:, cho biết thêm A day in the life of …, nói thêm How to ask for and give information from a timetable Timetable Name: Quan Henry – 10A7 Mon Tue Wed Thu Fri Sat 1:00 Maths Physics Physical Edu, bên cạnh đó English Maths Literature 1:50 Maths Literature Literature Geography I, tiếp theo là T, thêm nữa English 2:40 Civic Edu, nói thêm Biology Literature History English Maths 3:40 I, cho biết thêm T, thêm nữa Chemistry Physics Physical Edu, tiếp theo là Physics Maths 4:30 Chemistry Class Meeting, nói thêm là !!!Check your, nói thêm là English!!!!, ý nữa What is the subject? ENGLISH,còn cho biết thêm What is the subject? PHYSICS, kế tiếp là What is the subject? CHEMISTRY, bên cạnh đó What is the subject? MATHS, cho biết thêm What is the subject? GEOGRAPH
 1. BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ English 10 Unit 1: A day in the life of …..
 2. How to ask for and give information from a timetable
 3. Timetable Name: Quan Henry – 10A7 Mon Tue Wed Thu Fri Sat 1:00 Maths Physics Physical Edu. English Maths Literature 1:50 Maths Literature Literature Geography I.T. English 2:40 Civic Edu. Biology Literature History English Maths 3:40 I.T. Chemistry Physics Physical Edu. Physics Maths 4:30 Chemistry Class Meeting
 4. !!!Check your English!!!!
 5. What is the subject? ENGLISH
 6. What is the subject? PHYSICS
 7. What is the subject? CHEMISTRY
 8. What is the subject? MATHS
 9. What is the subject? GEOGRAPHY
 10. What is the subject? BIOLOGY
 11. What is the subject? HISTORY
 12. What is the subject? INFORMATION TECHNOLOGY
 13. What is the subject? PHYSICAL EDUCATION
 14. What is the subject? LITERATURE
 15. What is the subject? CIVIC EDUCATION
 16. What is the lesson? CLASS MEETING
 17. Subjects - English - Biology - Maths - History - Literature - Geography - Physics - Civic Education - Chemistry - Physical Education - Information Technology - Class meeting
 18. How to ask for and give information from a timetable
 19. Timetable Name: Quan Henry – 10A7 Mon Tue Wed Thu Fri Sat 1:00 Maths Physics Physical Edu. English Maths Literature 1:50 Maths Literature Literature Geography I.T. English 2:40 Civic Edu. Biology Literature History English Maths 3:40 I.T. Chemistry Physics Physical Edu. Physics Maths 4:30 Chemistry Class Meeting
 20. TIMETABLE Name: Quan Henry – 10A7 Mon Tue Wed Thu Fri Sat Maths Physics Physical Edu. English Maths Literature ?? 1:50 Maths Literature Literature Geography I.T. English 2:40 Civic Edu. Biology History English Maths ??? 3:40 I.T. Chemistry Physics Physical Edu. Physics Maths 4:30 Chemistry Class Meeting
912388

Sponsor Documents