Bài giảng Tiếng Anh 10 Unit 1: A day in the life of…

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 1 | Page: 50 | FileSize: 4.20 M | File type: PPT
of x

Bài giảng Tiếng Anh 10 Unit 1: A day in the life of…. Thông qua bài giảng unit 1 A day in the life of... các học sinh được tìm hiểu một số phương tiện giao thông phổ biến, mô tả thói quen hằng ngày của một người. Bên cạnh đó còn được thực hành thêm một số thì trong Tiếng Anh như hiện tại đơn, quá khứ đơn... và biết cách sử dụng các trạng từ chỉ tần số. Hy vọng rằng với những bài giảng được thiết kế cẩn thận sẽ là những tài liệu hỗ trợ các giáo viên của bộ môn Tiếng Anh khối lớp 10 trong việc cung cấp kiến thức cho học sinh.. Cũng như các thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải bài giảng miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-tieng-anh-10-unit-1-a-day-in-the-life-of-67a7tq.html

Nội dung


 1. BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ English 10 Unit 1: A day in the life of …..
 2. How to ask for and give information from a timetable
 3. Timetable Name: Quan Henry – 10A7 Mon Tue Wed Thu Fri Sat 1:00 Maths Physics Physical Edu. English Maths Literature 1:50 Maths Literature Literature Geography I.T. English 2:40 Civic Edu. Biology Literature History English Maths 3:40 I.T. Chemistry Physics Physical Edu. Physics Maths 4:30 Chemistry Class Meeting
 4. !!!Check your English!!!!
 5. What is the subject? ENGLISH
 6. What is the subject? PHYSICS
 7. What is the subject? CHEMISTRY
 8. What is the subject? MATHS
 9. What is the subject? GEOGRAPHY
 10. What is the subject? BIOLOGY
 11. What is the subject? HISTORY
 12. What is the subject? INFORMATION TECHNOLOGY
 13. What is the subject? PHYSICAL EDUCATION
 14. What is the subject? LITERATURE
 15. What is the subject? CIVIC EDUCATION
 16. What is the lesson? CLASS MEETING
 17. Subjects - English - Biology - Maths - History - Literature - Geography - Physics - Civic Education - Chemistry - Physical Education - Information Technology - Class meeting
 18. How to ask for and give information from a timetable
 19. Timetable Name: Quan Henry – 10A7 Mon Tue Wed Thu Fri Sat 1:00 Maths Physics Physical Edu. English Maths Literature 1:50 Maths Literature Literature Geography I.T. English 2:40 Civic Edu. Biology Literature History English Maths 3:40 I.T. Chemistry Physics Physical Edu. Physics Maths 4:30 Chemistry Class Meeting
 20. TIMETABLE Name: Quan Henry – 10A7 Mon Tue Wed Thu Fri Sat Maths Physics Physical Edu. English Maths Literature ?? 1:50 Maths Literature Literature Geography I.T. English 2:40 Civic Edu. Biology History English Maths ??? 3:40 I.T. Chemistry Physics Physical Edu. Physics Maths 4:30 Chemistry Class Meeting
912388