Bài giảng Tiền tệ ngân hàng: Chương 9 - Vũ Hữu Thành

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 17 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Tiền tệ ngân hàng: Chương 9 - Vũ Hữu Thành. Bài giảng Tiền tệ ngân hàng: Chương 9 do Vũ Hữu Thành biên soạn giúp người học hiểu được những vấn đề cơ bản về lạm phát. Những nội dung cần nắm bắt trong chương này gồm có: Khái niệm lạm phát, phân loại lạm phát, nguyên nhân của lạm phát, tác động của lạm phát, biện pháp kiềm chế lạm phát.. Giống các tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải bài giảng,luận văn mẫu phục vụ học tập Có tài liệu tải về thiếu font chữ không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-tien-te-ngan-hang-chuong-9-vu-huu-thanh-8cubuq.html

Nội dung


6/1/2016

Chương 9

Lạm phát
Ths. Vũ Hữu Thành

Nội dung chương 9
1.
2.
3.
4.
5.

Khái niệm lạm phát
Phân loại lạm phát
Nguyên nhân của lạm phát
Tác động của lạm phát
Biện pháp kiềm chế lạm phát

1

6/1/2016

I

Khái niệm, đo lường và phân loại

2

6/1/2016

1. Khái niệm Lạm phát
Lạm phát là sự gia tăng liên tục trong mức giá chung. Đồng nghĩa
với nó là sự suy giảm sức mua của đồng tiền.

Lạm phát không chỉ đơn thuần là
sự gia tăng của mức giá mà đó phải
là sự gia tăng liên tục trong mức
giá chung

2. Đo lường lạm phát

πt = (Pt – Pt-1)/ Pt-1

Công
thức
chung

πt = (Pt – Pt-1)/ Pt-1
πt : tỷ lệ lạm phát của thời kỳ t
Pt : mức giá của thời kỳ t
Pt-1 : mức giá của thời kỳ trước đó

3

6/1/2016

2. Đo lường lạm phát

DGDP
GDP deflator

Chỉ số điều chỉnh GDP là chỉ số phản ánh mức giá
chung của tất cả các loại hàng hoá, dịch vụ sản xuất
trong nước. Chỉ số điều chỉnh GDP cho biết một đơn
vị GDP điển hình của kỳ nghiên cứu có mức giá bằng
bao nhiêu phần trăm so với mức giá của năm cơ sở
Chỉ số giảm phát GDP = 100x[GDPn /GDPr)
Tỷ lệ lạm phát = [DGDP(t) - DGDP(t - 1)]/DGDP(t - 1)

2. Đo lường lạm phát

CPI

Đo lường sự thay đổi về giá cả của một rổ hàng hóa và
dịch vụ có tính chất đại diện (như lương thực, năng
lượng, quần áo, giao thông).
Là chỉ số được sử dụng để đo lường tính hiệu quả của
chính sách tiền tệ, tình hình lạm phát trong tiêu dùng và
có tác động lớn tới quyết định lãi suất của NHTW

4

6/1/2016

2. Đo lường lạm phát
PPI
Producer
Price
Index

Chỉ số giá sản xuất hay chỉ số giá bán của người sản
xuất là chỉ tiêu tương đối phản ánh mức độ biến động
giá bán của các nhà sản xuất và nhà nhập khẩu trên
thị trường sơ cấp vào một thời kỳ so với thời kỳ khác.
Giá thành xuất xưởng được dùng để tính CPI
Là chỉ số dùng để dự đoán CPI

Từ PPI tới CPI

Giá thành
xuất xưởng

Giá sản
xuất

Giá hàng
hóa

Giá cơ bản

Giá cơ bản

Giá sản
xuất

Thuế

PPI

Chi phí lưu
thông
CPI

5

1123818