Bài giảng Tiền tệ ngân hàng: Chương 5 - Vũ Hữu Thành

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 18 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Tiền tệ ngân hàng: Chương 5 - Vũ Hữu Thành. Bài giảng Tiền tệ ngân hàng - Chương 5 do Vũ Hữu Thành biên soạn trình bày kiến thức về tín dụng và lãi suất. Nội dung chính trong chương này gồm: Phân loại tín dụng, lợi tức và lãi suất tín dụng, các lý thuyết về quyết định lãi suất, các phương pháp xác định lãi suất, xác định lãi suất hiệu dụng ( thực trả), bảo đảm tín dụng.. Cũng như các tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download tài liệu miễn phí phục vụ tham khảo Một số tài liệu download lỗi font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-tien-te-ngan-hang-chuong-5-vu-huu-thanh-4cubuq.html

Nội dung


5/11/2016

Chương 5

Tín dụng và lãi suất
Ths. Vũ Hữu Thành

Nội dung
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Phân loại tín dụng
Lợi tức và lãi suất tín dụng
Các lý thuyết về quyết định lãi suất
Các phương pháp xác định lãi suất
Xác định lãi suất hiệu dụng ( thực trả)
Bảo đảm tín dụng

1

5/11/2016

I

Phân loại tín dụng

Căn cứ vào
chủ thể
tham gia

Căn cứ vào
phương
thức vay

Phân
loại tín
dụng

Căn cứ vào
thời hạn

Căn cứ vào
mức độ tín
nhiệm

2

5/11/2016

Căn cứ vào
chủ thể
tham gia

Tín dụng
thương mại

Tín dụng
ngân hàng

Tín dụng
nhà nước

Tín dụng
quốc tế

Căn cứ vào
thời hạn

Tín dụng
ngắn hạn

Tín dụng
trung hạn

Tín dụng
dài hạn

3

5/11/2016

Căn cứ vào
mức độ tín
nhiệm

Tín dụng
không có bảo
đảm

Tín dụng có
bảo đảm

Căn cứ vào
phương thức
cho vay

Cho vay theo
món

Cho vay theo
hạn mức

4

5/11/2016

II

Lợi tức và lãi suất tín dụng

Lợi tức tín dụng
• Lợi tức tín dụng là tiền lãi trả cho việc sử dụng vốn vay.
• Đứng ở góc độ người cho vay: thu nhập
• Đứng ở góc độ người đi vay: chi phí

5

1123814