Bài giảng Tiền tệ ngân hàng: Chương 4 - Vũ Hữu Thành

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 8 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Tiền tệ ngân hàng: Chương 4 - Vũ Hữu Thành. Bài giảng Tiền tệ ngân hàng Chương 4 do Vũ Hữu Thành biên soạn cung cấp kiến thức về ngân hàng thương mại như: Chức năng của ngân hàng thương mại, phân loại ngân hàng thương mại, cơ cấu tổ chức của một ngân hàng thương mại, các hoạt động chủ yếu của ngân hàng thương mại, phân loại các nghiệp vụ ngân hàng thương mại.. Cũng như các giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải tài liệu miễn phí phục vụ nghiên cứu Vài tài liệu download mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-tien-te-ngan-hang-chuong-4-vu-huu-thanh-3cubuq.html

Nội dung


5/11/2016

Chương 4

Ngân hàng thương mại
Ths. Vũ Hữu Thành

Nội dung
1.
2.
3.
4.
5.

Chức năng của NHTM
Phân loại NHTM
Cơ cấu tổ chức của một NHTM
Các hoạt động chủ yếu của NHTM
Phân loại các nghiệp vụ NHTM

1

5/11/2016

I

Chức năng NHTM

Trung
gian tài
chính

Tạo tiền

Dịch vụ
ngân hàng

2

5/11/2016

II

Phân loại NHTM

Phân loại
NHTM
Dựa vào
hình thức sở
hữu
NHTM Nhà
nước

NHTM Cổ
phần

NH Liên
doanh

Dựa vào
chiến lược
kinh doanh
Chi nhánh
NH nước
ngoài

NH Bán
buôn

NH bán lẻ

NH vừa bán
buôn vừa
bán lẻ

3

5/11/2016

III
Hoạt động chính của NHTM

1
Huy động vốn

2
Tín dụng

3
Dịch vụ thanh toán

4
Ngân quỹ

5
Hoạt động khác

4

5/11/2016

1
Huy động vốn

Nhận tiền gửi
Phát hành chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu và giấy tờ có giá
khác
Vay vốn từ các tổ chức tín dụng
Vay vốn ngắn hạn từ NHTW

2
Tín dụng

Cho vay
Bảo lãnh
Chiết khấu
Cho thuê tài chính

5

1123813