Bài giảng Tiền tệ ngân hàng: Chương 3 - Vũ Hữu Thành

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 9 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Tiền tệ ngân hàng: Chương 3 - Vũ Hữu Thành. Bài giảng Tiền tệ ngân hàng: Chương 3 do Vũ Hữu Thành biên soạn trang bị cho người học những hiểu biết về hệ thống ngân hàng. Nội dung trình bày trong chương gồm có: Vai trò của ngân hàng, tổ chức hệ thống ngân hàng. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.. Cũng như những giáo án bài giảng khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download tài liệu miễn phí phục vụ tham khảo Có tài liệu tải về mất font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-tien-te-ngan-hang-chuong-3-vu-huu-thanh-2cubuq.html

Nội dung


5/11/2016

Chương 3

Hệ thống ngân hàng
Ths. Vũ Hữu Thành

Nội dung
1. Vai trò của ngân hàng
2. Tổ chức hệ thống ngân hàng

1

5/11/2016

Vai trò của ngân hàng

Vai trò

• NH trung gian
• NH Trung ương

2

5/11/2016

NH
thương
mại

NH có
mục
đích XH

NH trung
gian

NH Đầu
tư phát
triển

NH đặc
biệt

Ngân hàng
thương mại

Khái niệm

1
Cho vay

Huy động
vốn

NHTM

Trung
gian

Hoạt động
khác

Dịch vụ
Kinh doanh
Đầu tư

3

5/11/2016

Ngân hàng
thương mại

Vai trò
01
Tạo tính
thanh
khoản

Ngân hàng
thương mại

02
Chuyển
đổi rủi ro

Vai trò

Tạo tính
thanh
khoản

Cho
vay

Vay mượn trực tiếp

Đi
vay

Cho
vay

Ngân
hàng

Đi
vay

4

5/11/2016

Ngân hàng
thương mại

Khái niệm

Vai trò
Cho
vay

Chuyển
đổi rủi
ro

Đi
vay

Ngân
hàng

Không
ưa thích
rủi ro
Chấp
nhận mức
lãi suất
thấp

Ưa
thích rủi
ro
Chấp
nhận trả
mức lãi
suất cao

NH hưởng
chênh lệch

NH Đầu tư
Phát triển

Nhận tiền gửi
Cho vay TRUNG và DÀI

HẠN

ĐẦU TƯ vào doanh nghiệp

5

1123812