Bài giảng Tiền tệ ngân hàng: Chương 10 - Vũ Hữu Thành

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 14 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Tiền tệ ngân hàng: Chương 10 - Vũ Hữu Thành. Bài giảng Tiền tệ ngân hàng: Chương 10 do Vũ Hữu Thành biên soạn cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về chính sách tiền tệ. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Mục tiêu chính sách tiền tệ, các công cụ của chính sách tiền tệ, vận dụng công cụ của chính sách tiền tệ. Mời các bạn cùng tham khảo.. Cũng như các tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ tham khảo Vài tài liệu tải về thiếu font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-tien-te-ngan-hang-chuong-10-vu-huu-thanh-9cubuq.html

Nội dung


6/1/2016

Chương 10

Chính sách tiền tệ
Ths. Vũ Hữu Thành

Nội dung
1. Mục tiêu chính sách tiền tệ.
2. Các công cụ của chính sách tiền tệ.
3. Vận dụng công cụ của chính sách tiền tệ.

1

6/1/2016

I

Mục tiêu chính sách tiền tệ

1. Khái niệm
• Chính sách tiền tệ quốc gia là các quyết định về tiền tệ ở tầm quốc gia của
cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bao gồm quyết định mục tiêu ổn định
giá trị đồng tiền biểu hiện bằng chỉ tiêu lạm phát, quyết định sử dụng các
công cụ và biện pháp để thực hiện mục tiêu đề ra.
• Chính sách tiền tệ là chính sách do NHTW thực thi trên cơ sở tăng hay
giảm khối tiền tệ tùy theo tình hình của nền kinh tế nhằm đạt các mục tiêu
nhất định.

2

6/1/2016

2. Mục tiêu của chính sách tiền tệ
1. Mục tiêu tiền tệ:
Điều hòa khối lượng tiền tệ và hàng hóa: Cân đối giữa khối
lượng tiền mặt và khối lượng hàng hóa để không mất cân đối
thông qua kiểm soát các thành phần cấu tạo của tiền (tiền mặt,
bút tệ...).

2. Mục tiêu của chính sách tiền tệ
1. Mục tiêu tiền tệ:
Kiểm soát tổng số thanh toán bằng tiền: Cân đối tổng số thanh
toán và khối lượng hàng hóa thông qua kiểm soát cả khối lượng
tiền tệ (M) và tốc độ lưu thông của tiền (V).

3

6/1/2016

2. Mục tiêu của chính sách tiền tệ
1. Mục tiêu tiền tệ:
• Bảo vệ giá trị quốc nội của đồng tiền: Đảm bảo giá trị của đồng
tiền so với hàng hóa (không để lạm phát cao).
• Bảo vệ giá trị quốc ngoại của đồng tiền: Đảm bảo giá trị đồng
nội tệ tệ so với đồng ngoại tệ (không phá giá tiền tệ quá nhiều).

2. Mục tiêu của chính sách tiền tệ
2. Mục tiêu kinh tế:
Mục tiêu tăng trưởng: Thúc đẩy tăng trưởng thông qua chính
sách nới lỏng hoặc thắt chặt hợp lý.
Mục tiêu việc làm: Sử dụng chính sách tiền tệ để thúc đẩy tăng
trưởng để từ đó cải thiện việc làm trong nền kinh tế

4

6/1/2016

2. Mục tiêu của chính sách tiền tệ
2. Mục tiêu kinh tế:
Mục tiêu giảm thiểu chu kỳ kinh tế: Giảm thiểu các nguy cơ từ
chu kỳ do phát triển quá nóng (đỉnh của chu kỳ) và quá lạnh (đáy
của chu kỳ). Tại đỉnh của chu kỳ, thông thường NHTW sẽ sử
dụng chính sách tiền tệ thắt chặt. Tại đáy của chu kỳ, NHTW sẽ
sử dụng chính sách tiền tệ thả lỏng.

II

Các công cụ của chính sách tiền
tệ

5

1123819