Bài giảng Thủy nông: Chương 4

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 20 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Bài giảng Thủy nông: Chương 4. Bài giảng Thủy nông Chương 4 Ngấm hút trình bày các nội dung chính như: Tổng quát, hiện tượng ngấm hút, sự phân phối độ ẩm đất, quá trình ngấm ổn định, phương pháp đo ngấm hút.. Giống những giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải tài liệu, bài tập lớn phục vụ học tập Có tài liệu tải về sai font không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-thuy-nong-chuong-4-dbrbuq.html

Nội dung


1119863