Bài giảng Thủ tục hải quan - Th.S Trần Quang Vũ

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 2 | Lần xem: 0 | Page: 285 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Thủ tục hải quan - Th.S Trần Quang Vũ. Bài giảng Thủ tục hải quan do Th.S Trần Quang Vũ biên soạn gồm các nội chính sau: Giới thiệu về hải quan, các chuyên đề hải quan, bộ hồ sư hải quan, quy trình thủ tục hải quan, thủ tục hải quan điện tử. Mời các bạn cùng tham khảo!. Giống những tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu download mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-thu-tuc-hai-quan-th-s-tran-quang-vu-jfcbuq.html

Nội dung


THỦ TỤC HẢI QUAN
Th.S Trần Quang Vũ

Nội dung môn học

Th.S Trần Quang Vũ

2

Chuyên đề 1: Giới thiệu về hải quan
1. Giới thiệu về hải quan
o Khái niệm, cơ cấu tổ chức hải quan Việt Nam
o Các cửa khẩu quốc tế của Việt Nam
o Phân biệt hải quan với các lực lượng khác

Th.S Trần Quang Vũ

3

Giới thiệu về hải quan

Th.S Trần Quang Vũ

4

Giới thiệu về hải quan
o Hải quan là cơ quan của Nhà nước thực hiện
chức năng quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập
khẩu, quá cảnh, phương tiện vận tải xuất cảnh,
nhập cảnh, quá cảnh.

Th.S Trần Quang Vũ

5

1100573

Tài liệu liên quan


Xem thêm