Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Tổng quan về thẩm định dự án đầu tư - Nguyễn Đức Vinh (tt)

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 2 | Lần xem: 11 | Page: 16 | FileSize: 5.26 M | File type: PDF
of x

Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Tổng quan về thẩm định dự án đầu tư - Nguyễn Đức Vinh (tt). Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Tổng quan về thẩm định dự án đầu tư (tt) cung cấp cho người học các kiến thức: Chu trình của một dự án đầu tư, các phân tích trong thẩm định dự án, nội dung của thẩm định dự án đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.. Cũng như những thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download bài giảng,luận văn mẫu phục vụ nghiên cứu Một ít tài liệu download thiếu font chữ không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-thiet-lap-va-tham-dinh-du-an-dau-tu-tong-quan-ve-tham-dinh-du-an-dau-t-01tauq.html

Nội dung


12/8/2015

TỔNG QUAN VỀ
THẨM ĐỊNH
DỰ ÁN ĐẦU TƯ
Giảng viên: Nguyễn Đức Vinh
Email: vinh.nd@ou.edu.vn
Khoa: Kinh tế và Quản lý công

Nội dung
Chu trình của một dự án đầu tư
Các phân tích trong thẩm định dự án
Nội dung của thẩm định dự án đầu tư

Chu trình dự án

1

12/8/2015

Ví dụ

Ví dụ

Ví dụ

2

12/8/2015

Chu trình dự án
Ý tưởng dự án
Nghiên cứu tiền khả thi
Nghiên cứu khả thi
Xây dựng cơ bản
Đưa dự án vào hoạt động
Kiểm kê đánh giá dự án
Thanh lý dự án

THỜI KỲ
CHUẨN BỊ
THỜI KỲ
THỰC HIỆN
THỜI KỲ
KẾT THÚC

Các nội dung của nghiên cứu
Nghiên cứu thị trường
Nghiên cứu kỹ thuật
Nghiên cứu nguồn lực
=> Thẩm định dự án
Tài chính
Rủi ro


Nghiên cứu thị trường
Khu vực dự án ?
Nhu cầu dự án ?
Hiện tại ?
Tương lai ?

Phân khúc thị trường ?
Trung bình ?
Cao cấp ?

3

12/8/2015

Ví dụ

Nguyên nhân ???

Giới trẻ SG thường thức khuya
Ban đêm trung tâm trời mát mẻ
Nhu cầu gặp mặt trò truyện
Một trải nghiệm mới mẻ

Ví dụ

4

12/8/2015

Nguyên nhân ???
• Thu nhập người trẻ mới ra trường
• Yêu cầu diện tích không cao
• Không muốn ở nhà trọ ☺
• Cần không gian tốt hơn lúc SV
• Quy định diện tích tối thiểu

Nghiên cứu kỹ thuật
Quy mô dự án ?
Công suất phục vụ / sản xuất?
Lựa chọn quy mô ?

Kỹ thuật áp dụng ?
Các loại hình dịch vụ / sản phẩm ?
Công nghệ tiên tiến hay không ?

Tổng mức đầu tư ?

Ví dụ

5

1076758

Tài liệu liên quan


Xem thêm