Bài giảng Thiết kế mạch logic: Chương 5

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 62 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Thiết kế mạch logic: Chương 5. Cùng nắm kiến thức trong chương 5 này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Khái niệm chung, phương pháp mô tả mạch tuần tự, mạch tuần tự đồng bộ, mạch tuần tự không đồng bộ, phần tử nhớ trong mạch tuần tự, phân tích và thiết kế mạch tuần tự, hiện tượng chu kỳ và chạy đua trong mạch không đồng bộ, một số mạch tuần tự thông dụng. Cũng như các thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download bài giảng,luận văn mẫu phục vụ học tập Vài tài liệu tải về thiếu font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-thiet-ke-mach-logic-chuong-5-ngubuq.html

Nội dung


MẠCH LOGIC TUẦN TỰ

Nội dung
1. Khái niệm chung
2. Phương pháp mô tả mạch tuần tự
3. Mạch tuần tự đồng bộ
4. Mạch tuần tự không đồng bộ
5. Phần tử nhớ trong mạch tuần tự
6. Phân tích và thiết kế mạch tuần tự
7. Hiện tượng chu kỳ và chạy đua trong mạch không đồng

bộ
8.

Một số mạch tuần tự thông dụng

Khái niệm chung
• Mạch logic tuần tự hay còn gọi là mạch dãy - Sequential

Circuit, hay mạch số có nhớ.
• Là một mạch số làm việc với tín hiệu số
• Hoạt động của hệ mạch này có tính chất kế tiếp nhau.
• Tại thời điểm đang xét, tín hiệu ra của mạch điện không
chỉ phụ thuộc vào giá trị đầu vào mà còn phụ thuộc vào tổ
hợp các tín hiệu vào tại các thời điểm trước đó của mạch
• Mạch logic tuần tự làm việc theo nguyên tắc có nhớ.

Mô hình kỹ thuật
• Gồm hai phần: mạch tổ hợp và

mạch nhớ
• Mạch tổ hợp chứa các cổng logic,

biến đổi tín hiệu vào để đưa ra các
tín hiệu ra.
• Mạch nhớ chứa các phần tử nhớ

để nhớ trạng thái trong của mạch
mà tổ hợp tín hiệu vào tại các thời
điểm trước đó tác động

Mô hình toán học
• Y = f(X, S)
• Hay:

Y = f(S(t), X)
S(t+1) = f(S(t), X)

Với
X={X0, X1, …, XN-1} tập tổ hợp tín hiệu vào, N≤2n
Y={Y0, Y1, …, YM-1} tập tổ hợp tín hiệu ra, M≤2m
S={S0, S1, …, SL-1} tập tổ hợp tín hiệu trạng thái , L≤2n
R={R0, R1, …, RL-1} tập tổ hợp tín hiệu kích

1123941