Bài giảng Thiết kế mạch logic: Chương 4

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 1 | Lần xem: 0 | Page: 28 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Thiết kế mạch logic: Chương 4. Chương 4 giúp người học hiểu về Mạch logic tổ hợp. Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Khái niệm chung, phân tích mạch logic tổ hợp, thiết kế mạch logic tổ hợp, mạch số học, bộ ghép kênh và tách kênh, mạch tạo và kiểm tra chẵn lẻ, mạch mã hóa và giải mã, đơn vị số học và logic (ALU).. Giống các giáo án bài giảng khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ tham khảo Một ít tài liệu download mất font không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-thiet-ke-mach-logic-chuong-4-mgubuq.html

Nội dung


THIẾT KẾ MẠCH LOGIC

2016

MẠCH LOGIC TỔ HỢP
BÀI 4

Nội dung
1.

Khái niệm chung

2.

Phân tích mạch logic tổ hợp

3.

Thiết kế mạch logic tổ hợp

4.

Mạch số học

5.

Bộ ghép kênh và tách kênh

6.

Mạch tạo và kiểm tra chẵn lẻ

7.

Mạch mã hóa và giải mã

8.

Đơn vị số học và logic (ALU)

9.

Hazzards

1

THIẾT KẾ MẠCH LOGIC

2016

1. Khái niệm chung
Đặc điểm cơ bản của mạch tổ hợp
• Giá trị của tín hiệu đầu ra chỉ phụ thuộc vào tổ hợp các giá trị tín

hiệu đầu vào ở thời điểm đang xét .
• Cấu trúc gồm các cổng logic, không gồm phần tử nhớ

Vậy các mạch điện cổng và các mạch logic ở bài 3 đều là các mạch tổ
hợp.
Phương pháp biểu diễn chức năng logic
• Các phương pháp thường dùng là hàm số logic, bảng trạng thái,

bảng Cac nô, đôi khi là đồ thị thời gian dạng xung.
• Vi mạch cỡ nhỏ (SSI) thường biểu diễn bằng hàm logic.
• Vi mạch cỡ vừa (MSI) thường biểu diễn bằng bảng trạng thái.

Khái niệm chung (2)
Phương pháp biểu diễn chức năng logic (tiếp)
• Sơ đồ khối tổng quát của mạch logic tổ hợp:

• Có thể có n lối vào và m lối ra.
• Mỗi lối ra là 1 hàm của các biến vào
• Quan hệ vào, ra được thể hiện bằng
hệ phương trình tổng quát sau:
Y0 = f0(x0, x1, …, xn-1); …
Y1 = f1(x0, x1, …, xn-1); …
• Lưu ý: hàm ra của mạch logic tổ hợp chỉ phụ thuộc các biến vào

mà không phụ thuộc vào trạng thái của mạch.  trạng thái ra chỉ
tồn tại trong thời gian có tác động vào.
• Dạng mạch logic tổ hợp rất phong phú, phạm vi ứng dụng của

chúng rất rộng.

2

THIẾT KẾ MẠCH LOGIC

2016

2. Phân tích mạch logic tổ hợp
- Định nghĩa: là đánh giá, phê phán một mạch. Trên cơ sở đó, có thể
rút gọn, chuyển đổi dạng thực hiện của mạch điện để có được lời giải
tối ưu theo một nghĩa nào đấy.
- Mạch tổ hợp có thể bao gồm hai hay nhiều tầng, mức độ phức tạp
của của mạch cũng rất khác nhau.
- Thực hiện:
• Nếu mạch đơn giản: ta tiến hành lập bảng trạng thái  viết biểu

thức  rút gọn, tối ưu (nếu cần)  vẽ lại mạch điện.
• Nếu mạch phức tạp : ta tiến hành phân đoạn mạch để viết biểu

thức  rút gọn, tối ưu (nếu cần)  vẽ lại mạch điện.

Ví dụ
Phân tích mạch logic tổ hợp với sơ đồ logic sau?

Bảng trạng thái mô tả hoạt động của mạch

 Viết biểu thức  rút gọn, tối ưu (nếu cần)  vẽ lại mạch điện

3

THIẾT KẾ MẠCH LOGIC

2016

3. Thiết kế mạch logic tổ hợp
là bài toán ngược với bài toán phân tích. Nội dung thiết kế được thể
hiện theo tuần tự sau:
1.

Phân tích bài toán đã cho để gắn hàm và biến, xác lập mối
quan hệ logic giữa hàm và các biến đó;

2.

Lập bảng trạng thái tương ứng;

3.

Từ bảng trạng thái có thể viết trực tiếp biểu thức đầu ra hoặc
thiết lập bảng Cac nô tương ứng;

4.

Dùng phương pháp thích hợp để rút gọn, đưa hàm về dạng tối
giản hoặc tối ưu theo mong muốn;

5.

Vẽ mạch điện thể hiện.

Thiết kế mạch logic tổ hợp
Ví dụ: Một ngôi nhà hai tầng. Người ta lắp hai chuyển mạch hai chiều tại
hai tầng, sao cho ở tầng nào cũng có thể bật hoặc tắt đèn. Hãy thiết kế
một mạch logic mô phỏng hệ thống đó?
Lời giải:
• Hệ thống chiếu sáng như sơ đồ
• Biểu thức của hàm là:

4

THIẾT KẾ MẠCH LOGIC

2016

4. Mạch số học
• Mạch cộng
• Mạch so sánh

Mạch cộng: Mạch bán tổng (HA)
Định nghĩa: Mạch logic thực hiện phép cộng hai số nhị phân 1 bit.
Sơ đồ mô phỏng

Bảng trạng thái

Sơ đồ mạch logic HA

5

1123940