Bài giảng Thiết kế mạch logic: Chương 3

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 21 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Thiết kế mạch logic: Chương 3. Nội dung chương 3 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến Cổng logic, cụ thể như: Cổng logic và các tham số chính, một số cổng ghép thông dụng, logic dương và logic âm, các tham số chính,...Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của bài giảng!. Giống các giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download tài liệu miễn phí phục vụ tham khảo Một số tài liệu download thiếu font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-thiet-ke-mach-logic-chuong-3-lgubuq.html

Nội dung


THIẾT KẾ MẠCH LOGIC

2016

1

CỔNG LOGIC
BÀI 3

2

1. Cổng logic và các tham số chính
1.1 Cổng logic cơ bản
1.2 Một số cổng ghép thông dụng
1.3 Logic dương và logic âm
1.4 Các tham số chính

1

THIẾT KẾ MẠCH LOGIC

2016

3

1.1 Cổng logic cơ bản: AND, OR, NOT
a. Cổng AND
b. Cổng OR
c. Cổng NOT

4

Cổng AND
Hàm ra của cổng AND 2 và nhiều biến vào như sau:
f = f (A, B) = AB;
f = f (A, B,C, D,...) = A.B.C.D...

2

THIẾT KẾ MẠCH LOGIC

2016

5

Câu hỏi
• Chuỗi xung ở đầu ra cổng AND là gì?

6

Cổng OR
Hàm ra của cổng OR 2 và nhiều biến vào như sau:
f = f (A, B) = A + B;
f = f (A,B,C,D,...) = A + B + C + D +...

3

THIẾT KẾ MẠCH LOGIC

2016

7

Cổng NOT
Hàm ra của cổng NOT:

f= A

8

1.2 Một số cổng ghép thông dụng
a. Cổng NAND
b. Cổng NOR
c. Cổng khác dấu (XOR)
d. Cổng đồng dấu (XNOR)

4

THIẾT KẾ MẠCH LOGIC

2016

9

Cổng NAND

10

Cổng NOR

5

1123939