Bài giảng Thiết bị và cáp viễn thông - Bài 9: Phần cứng máy vi tính

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 1 | Lần xem: 0 | Page: 51 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Bài giảng Thiết bị và cáp viễn thông - Bài 9: Phần cứng máy vi tính. Bài giảng Thiết bị và cáp viễn thông - Bài 9: Phần cứng máy vi tính trình bày các nội dung chính: Các thành phần phần cứng của máy tính, phần cứng để nhập và xuất dữ liệu, phần cứng bên trong thùng máy, các thành phần bo mạch chủ,...Mời các bạn cùng tham khảo!. Giống các tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ nghiên cứu Có tài liệu download lỗi font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-thiet-bi-va-cap-vien-thong-bai-9-phan-cung-may-vi-tinh-ljbbuq.html

Nội dung


1099423

Tài liệu liên quan


Xem thêm