of x

Bài giảng Thiết bị và cáp viễn thông - Bài 9: Phần cứng máy vi tính

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 1 | Lần xem: 0 | Page: 51 | FileSize: M | File type: PPT
0 lần xem

Bài giảng Thiết bị và cáp viễn thông - Bài 9: Phần cứng máy vi tính. Bài giảng Thiết bị và cáp viễn thông - Bài 9: Phần cứng máy vi tính trình bày các nội dung chính: Các thành phần phần cứng của máy tính, phần cứng để nhập và xuất dữ liệu, phần cứng bên trong thùng máy, các thành phần bo mạch chủ,...Mời các bạn cùng tham khảo!. Giống những thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download bài giảng miễn phí phục vụ nghiên cứu Một ít tài liệu download thiếu font chữ không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-thiet-bi-va-cap-vien-thong-bai-9-phan-cung-may-vi-tinh-ljbbuq.html

Nội dung


1099423

Tài liệu liên quan


Xem thêm