of x

Bài giảng Thiết bị và cáp viễn thông - Bài 8: Kỹ thuật ADSL

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 95 | FileSize: M | File type: PPT
0 lần xem

Bài giảng Thiết bị và cáp viễn thông - Bài 8: Kỹ thuật ADSL. Bài giảng Thiết bị và cáp viễn thông - Bài 8: Kỹ thuật ADSL gồm các nội dung sau: Khái niệm kỹ thuật ADSL, truyền dẫn tốc độ cao, các dịch vụ ADSL luôn sẵn sàng, các dịch vụ ADSL có chi phí thấp,...Mời các bạn cùng tham khảo!. Cũng như các giáo án bài giảng khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download tài liệu, bài tập lớn phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu tải về sai font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-thiet-bi-va-cap-vien-thong-bai-8-ky-thuat-adsl-kjbbuq.html

Nội dung


1099422

Tài liệu liên quan


Xem thêm