Bài giảng Thiết bị và cáp viễn thông - Bài 4: Modem quay số

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 22 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Bài giảng Thiết bị và cáp viễn thông - Bài 4: Modem quay số. Bài giảng Thiết bị và cáp viễn thông - Bài 4: Modem quay số gồm các nội dung chính như sau: Vị trí của Modem quay số trong mạng, sơ đồ khối, khối giao tiếp đường dây, mạch tách ngưỡng, bộ giải điều chế,...Mời các bạn cùng tham khảo!. Giống những tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ nghiên cứu Có tài liệu download mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-thiet-bi-va-cap-vien-thong-bai-4-modem-quay-so-gjbbuq.html

Nội dung


1099418