Bài giảng Thiết bị và cáp viễn thông - Bài 1: Máy điện thoại ấn phím để bàn

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 105 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Bài giảng Thiết bị và cáp viễn thông - Bài 1: Máy điện thoại ấn phím để bàn. Bài giảng Thiết bị và cáp viễn thông - Bài 1: Máy điện thoại ấn phím để bàn gồm các nội dung chính sau: Giới thiệu cách ghi số điện thoại, lịch sử và sự phát triển của điện thoại, chức năng máy điện thoại, kết nối máy điện thoại với tổng đài,...Mời các bạn cùng tham khảo!. Giống những tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download bài giảng,luận văn mẫu phục vụ học tập Có tài liệu tải về lỗi font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-thiet-bi-va-cap-vien-thong-bai-1-may-dien-thoai-an-phim-de-ban-djbbuq.html

Nội dung


1099415

Tài liệu liên quan


Xem thêm