of x

Bài giảng Thiết bị và cáp viễn thông - Bài 1: Máy điện thoại ấn phím để bàn

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 105 | FileSize: M | File type: PPT
0 lần xem

Bài giảng Thiết bị và cáp viễn thông - Bài 1: Máy điện thoại ấn phím để bàn. Bài giảng Thiết bị và cáp viễn thông - Bài 1: Máy điện thoại ấn phím để bàn gồm các nội dung chính sau: Giới thiệu cách ghi số điện thoại, lịch sử và sự phát triển của điện thoại, chức năng máy điện thoại, kết nối máy điện thoại với tổng đài,...Mời các bạn cùng tham khảo!. Giống các giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download tài liệu miễn phí phục vụ học tập Có tài liệu tải về thiếu font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-thiet-bi-va-cap-vien-thong-bai-1-may-dien-thoai-an-phim-de-ban-djbbuq.html

Nội dung


1099415

Tài liệu liên quan


Xem thêm