Bài giảng Thị trường trái phiếu - Lê Văn Lâm

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 66 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Thị trường trái phiếu - Lê Văn Lâm. Bài giảng Thị trường trái phiếu do Lê Văn Lâm biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, đặc trưng đặc điểm, các loại trái phiếu, rủi ro và lợi suất, các loại giá trái phiếu, phát hành và giao dịch trái phiếu, thị trường trái phiếu quốc tế.. Cũng như các thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về mất font không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-thi-truong-trai-phieu-le-van-lam-cmsbuq.html

Nội dung


THỊ  TRƯỜNG
TRÁI  PHIẾU
Lê Văn Lâm

1

.  Khái niệm

Nội dung

.  Đặc trưng -­ Đặc điểm
.  Các loại trái phiếu
.  Rủi ro và lợi suất
.  Các loại giá trái phiếu
.  Phát hành và giao dịch trái phiếu
.  Thị trường trái phiếu quốc tế
2

Khái niệm
ü Trái phiếu (bonds;;  notes)  là một công cụ nợ
xác nhận cho việc nhà phát hành đã vay
người sở hữu trái phiếu một khoản nợ,  do  đó
phải có nghĩa vụ trả lãi (interest/the  coupon)  
định kỳ và hoàn trả vốn gốc (principal)  tại một
thời điểm trong tương lai gọi là ngày đáo hạn.  
ü Trong tiếng Anh,  bills:  công cụ nợ ngắn hạn;;  
bonds/notes:  công cụ nợ dài hạn.
ü Tại Việt Nam,  trái phiếu:  công cụ nợ dài hạn;;  
tín phiếu:  công cụ nợ ngắn hạn.

3

Đặc trưng trái phiếu
♦ Mệnh giá
♦ Lãi suất cuống phiếu
♦ Thời hạn

4

Mệnh giá (Face  Value;;  Par  Value)
.  Là giá trị danh nghĩa của trái phiếu được in  trên
tờ phiếu (nếu trái phiếu tồn tại dưới hình thức
các chứng chỉ),  đại diện cho số vốn gốc được
hoàn trả cho trái chủ tại thời điểm đáo hạn.
Ý  nghĩa của mệnh giá
.  Là số vốn gốc hoàn trả cho trái chủ tại thời
điểm đáo hạn.
.  Là cơ sở để tính lãi trái phiếu định kỳ.
5

1121554

Tài liệu liên quan


Xem thêm