Bài giảng Thị trường tài chính: Chương 7 - ThS. Vũ Hữu Thành

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 19 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Thị trường tài chính: Chương 7 - ThS. Vũ Hữu Thành. Nội dung của Bài giảng Thị trường tài chính Chương 7 cung cấp kiến thức cơ bản về: Khái niệm về thị trường phái sinh, khái niệm về chứng khoán phái sinh, vai trò của thị trường phái sinh, các chủ thể tham gia thị trường phái sinh, các hình thức tổ chức giao dịch của thị trường phái sinh, giới thiệu về một số sở giao dịch chứng khoán phái sinh lớn trên thế giới,.... Giống những tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download đề thi, giáo trình phục vụ tham khảo Một ít tài liệu download lỗi font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-thi-truong-tai-chinh-chuong-7-ths-vu-huu-thanh-4fubuq.html

Nội dung


9/12/2016

Derivatives

CHƯƠNG 7
Thị trường tài chính phái sinh

1

9/12/2016

Nội dung
1. Khái niệm về thị trường phái sinh
2. Khái niệm về chứng khoán phái sinh
3. Vai trò của thị trường phái sinh
4. Các chủ thể tham gia thị trường phái sinh
5. Các hình thức tổ chức giao dịch của thị trường phái sinh
6. Giới thiệu về một số sở giao dịch chứng khoán phái sinh lớn trên thế giới
7. Các hàng hoá giao dịch chủ yếu của thị trường tài chính phái sinh
8. Một số tình huống có liên quan

Warrant Buffett, 2002

Derivetives are financial weapons
of mass destruction…(and) time
bombs for the economic system.

V S

Alan Greenspan, 1988

What many critics of equity derivatives
fail to realize is that the markets for
these instruments have become so large
not because of slick sales campaigns,
but because they are providing
economic value to their users

2

9/12/2016

Thống kê 10 sàn giao dịch lớn nhất thế giới
căn cứ theo số lượng hợp đồng giao dịch
Dalian Commodity Exchange

0.842

Shanghai Futures Exchange

0.842

Nasdaq OMX

1.127

CBOE Exchange

1.325

Moscow Exchange

1.413

BM&Fbovespa

1.417

National Stock Exchange of India

1.88

Eurex

2.097

Intercontinental Exchange

2.276

CME Group

3.442
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

Đơn vị: tỷ (hợp đồng)

3

9/12/2016

1

Khái niệm thị trường tài chính phái sinh

1.1 Thị trường tài chính
Tài sản tài chính
Thị trường tài chính
là nơi giao dịch các
tài sản tài chính.
Các tài sản này có
thể chia làm hai loại
chính là tài sản cơ sở
và tài sản phái sinh

Tài sản phái sinh


HĐ giao sau
HĐ kỳ hạn
HĐ quyền chọn
HĐ hoán đổi
Khác

Tài sản cơ sở


Cổ phiếu
Trái phiếu
Tín phiếu
Thương phiếu
Khác

4

9/12/2016

Financial Market

Capital Market
Commodity Market

Money Market
Derivatives Market
Insurance Market
Foreign Exchange Market

1.2 Khái niệm về TT tài chính phái sinh
Thị trường tài chính phái sinh là thị trường tài chính giao dịch các tài
sản phái sinh. Các tài sản phái sinh bao gồm hợp đồng kỳ hạn, hợp
đồng tương lai, hợp đồng quyền chọn, hợp đồng hoán đổi và một số loại
tài sản phái sinh khác.

5

1123922

Tài liệu liên quan


Xem thêm