Bài giảng Thị trường tài chính: Chương 6 - ThS. Vũ Hữu Thành

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 8 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Thị trường tài chính: Chương 6 - ThS. Vũ Hữu Thành. Bài giảng Thị trường tài chính: Chương 6 do ThS. Vũ Hữu Thành biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm Tỷ giá, giao dịch ngoại hối, lợi nhuận và rủi ro trong giao dịch ngoại hối, lãi suất, lạm phát và tỷ giá.. Cũng như các giáo án bài giảng khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download tài liệu miễn phí phục vụ tham khảo Một số tài liệu download thiếu font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-thi-truong-tai-chinh-chuong-6-ths-vu-huu-thanh-3fubuq.html

Nội dung


9/6/2016

Thị trường tài chính
Chương 6
Thị trường tài chính quốc tế – Phần 1

Vũ Hữu Thành

Nội dung
• Tỷ giá
• Giao dịch ngoại hối
• Lợi nhuận và rủi ro trong giao dịch ngoại hối.
• Lãi suất, lạm phát và tỷ giá.

1

9/6/2016

1. Tỷ giá
Tỷ giá

Giá cả của một đồng tiền được dùng để trao đổi với một
đồng tiền khác

Đồng tiền yết giá: Đứng trước đóng vai trò như hàng hóa
Cặp tiền tệ Đồng tiền định giá: Đứng sau đóng vai trò định giá trị cho
đồng đứng trước

USD

VND

22,260

Đồng yết
giá

Đồng
định giá

Tỷ giá

1. Tỷ giá
Phương pháp yết giá

Yết trực tiếp

Yết gián tiếp
VND/USD

USD/VND
22,260

Tại
Việt Nam

0.0000449

Dù yết giá theo phương
pháp nào thì:
Đồng đứng trước là
đồng yết giá
Đồng đứng sau là đồng
định giá

2

9/6/2016

2. Giao dịch ngoại hối
Giao ngay
(Spot)

Giao dịch ngoại hối được tiến
hành ngay sau khi thỏa thuận

Kỳ hạn
(Forward)

Giao dịch sẽ tiến hành tại một
thời điểm trong tương lai theo
mức giá thỏa thuận trước

+0.5

Tại sao nhà đầu tư thực hiện giao
dịch kỳ

hạn ngoại hối?

3

9/6/2016

+0.5

Tỷ giá USD/VND sẽ
như thế nào nếu:

thay đổi

1. Lãi suất đồng VND tăng.
2. NHNN tăng dự trữ USD.

3. Lợi nhuận và rủi ro trong giao dịch ngoại hối

Rủi ro
ngoại hối

Đang và sẽ
nắm giữ ngoại
hối

Rủi ro giá trị của ngoại hối sẽ
xuống trong tương lai so với tài
sản khác

Sẽ thanh toán
ngoại hối trong
tương lai

Rủi ro giá trị của ngoại hối sẽ
tăng trong tương lai so với tài
sản khác

4

9/6/2016

3. Lợi nhuận và rủi ro trong giao dịch ngoại hối

Lợi nhuận
ngoại hối

Đang và sẽ
nắm giữ ngoại
hối

Giá trị của ngoại hối sẽ tăng
trong tương lai so với tài sản
khác

Sẽ thanh toán
ngoại hối trong
tương lai

Rủi ro giá trị của ngoại hối sẽ
giảm trong tương lai so với tài
sản khác

3. Lợi nhuận và rủi ro trong giao dịch ngoại hối
On-balancesheet hedging

Sử dụng danh mục tài sản trong
bảng cân đối kế toán để phòng
ngừa

Off-balancesheet hedging

Sử dụng tài sản ngoài bảng cân
đối kế toán để phòng ngừa (sử
dụng sản phẩm phái sinh)

Phòng
ngừa

5

1123921

Tài liệu liên quan


Xem thêm