Bài giảng Thị trường tài chính: Chương 4 - ThS. Vũ Hữu Thành

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 13 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Thị trường tài chính: Chương 4 - ThS. Vũ Hữu Thành. Bài giảng Thị trường tài chính: Chương 4 Thị trường cổ phiếu, trình bày các nội dung sau: Cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu đãi, thị trường sơ cấp của cổ phiếu, thị trường thứ cấp của cổ phiếu. Mời các bạn cùng tham khảo!. Giống những thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ tham khảo Một ít tài liệu download mất font không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-thi-truong-tai-chinh-chuong-4-ths-vu-huu-thanh-2fubuq.html

Nội dung


9/2/2016

Thị trường tài chính
Chương 4
Thị trường cổ phiếu – Phần 1

Vũ Hữu Thành

Nội dung
• Cổ phiếu thường
• Cổ phiếu ưu đãi
• Thị trường sơ cấp của cổ phiếu.
• Thị trường thứ cấp của cổ phiếu.

1

9/2/2016

+0.5

Tại sao doanh nghiệp nên phát hành

cổ phiếu ra đại chúng?

1. Cổ phiếu thường
Common stock

Nhận cổ tức
theo q/đ của
HĐQT

Quyền hưởng
lợi sau cùng

Discretionary
dividend payments

Residual claim
status

Trách nhiệm
hữu hạn

Limited Liability

Quyền biểu
quyết

Voting rights

2

9/2/2016

1. Cổ phiếu thường
Nhận cổ tức
• Nhận dòng cổ tức dài hạn nếu công ty có lãi dài hạn
• Quy mô, thời điểm và cách thức chi trả phụ thuộc và HĐQT
• Cổ đông không thể yêu cầu doanh nghiệp phá sản khi họ không nhận
được cổ tức.
• Doanh nghiệp có lợi nhuận cao không đồng nghĩa với việc cổ đông
chắc chắn nhận được cổ tức cao.
• Thu nhập của cổ đông thông qua cổ tức bị đánh thuế hai lần: Thuế thu
nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân (double taxation)

2 loại thuế dành cho cổ phiếu đang lưu hành

• Thuế thu nhập cá nhân đối với cổ tức: 5%
• Thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng vốn: 0.1% trên
giá chuyển nhượng từng lần (dù lỗ hay lãi).

3

9/2/2016

3 loại thuế dành cho cổ phiếu thưởng

• Thuế thu nhập cá nhân đối với cổ tức: 5%
• Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn: 5% tính trên mệnh
giá, nếu giá bán lớn hơn hoặc bằng mệnh giá; 5% tính trên giá trị chuyển
nhượng nếu giá bán nhỏ hơn mệnh giá.
• Thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng vốn: 0.1% trên giá chuyển
nhượng từng lần (dù lỗ hay lãi).

Ra quyết định?
Tái đầu tư cổ tức
vào công ty thông
qua hình thức lợi
nhuận giữ lại

Bán

+0.5

Hoặc

Nhận cổ tức

Bán

4

9/2/2016

Trường hợp thông minh của HIG khi
xử lý thuế TNCN

Mua lại cổ phiếu với giá gấp 3 lần thị giá
CTCP Tập đoàn HIPT (mã CK: HIG ) chuẩn bị chốt danh sách cổ đông để
mua lại 2,16 triệu cổ phiếu, tương ứng 10% cổ phiếu của từng cổ đông
đang sở hữu cổ phần của công ty. Mức giá HIPT trả cho mỗi cổ phần HIG là
20.000 đồng, cao hơn gần 3 lần so với thị giá ngày 15/08/2016 của HIG.
Như vậy, HIPT sẽ phải chi ra khoảng 43 tỷ đồng để mua lại 2,16 triệu cổ
phần.

Mua lại cổ phiếu với giá gấp 3 lần thị giá

5

1123920

Tài liệu liên quan


Xem thêm