Bài giảng Thị trường tài chính: Chương 3.2 - ThS. Vũ Hữu Thành

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 20 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Thị trường tài chính: Chương 3.2 - ThS. Vũ Hữu Thành. Bài giảng Thị trường tài chính: Chương 3 phần 1 đã giúp các bạn nắm được những kiến thức tổng quan về thị trường trái phiếu. Tiếp theo đây phần 2 Thị trường trái phiếu sẽ giúp các bạn nắm thêm về: Trái phiếu chính phủ, trái phiếu bảo lãnh bởi chính phủ, trái phiếu chính quyền địa phương, trái phiếu công ty.. Cũng như những giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải bài giảng,luận văn mẫu phục vụ tham khảo Có tài liệu tải về lỗi font chữ không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-thi-truong-tai-chinh-chuong-3-2-ths-vu-huu-thanh-1fubuq.html

Nội dung


8/29/2016

Thị trường tài chính
Chương 3
Thị trường trái phiếu – Phần 2

Vũ Hữu Thành

Nội dung
• Trái phiếu chính phủ
• Trái phiếu bảo lãnh bởi chính phủ
• Trái phiếu chính quyền địa phương
• Trái phiếu công ty

1

8/29/2016

1. Trái phiếu chính phủ
Treasury Notes and Bonds

Công cụ nợ dài hạn do chính phủ phát hành nhằm thực hiện các
hoạt động chi tiêu dài hạn của chính phủ.

Debt

Longterm

1. Trái phiếu chính phủ

Việt
Nam

Nghị định: 01/2011/NĐ-CP

Mục đích

• Chi đầu tư.
• Cơ cấu lại nợ.
• Cho vay lại (địa phương, doanh nghiệp…).
• Khác: nhằm bảo đảm an ninh tài chính quốc gia

2

8/29/2016

1. Trái phiếu chính phủ

Việt
Nam

Thông tư 111/2015/TT-BTC
Kỳ hạn
Kỳ hạn chuẩn là 2 năm, 3 năm, 5 năm, 7 năm, 10
năm, 15 năm, 20 năm và 30 năm.
Lãi suất
Lãi suất danh nghĩa: cố định hoặc lãi suất thả nổi
theo thông báo của KBNN tại thời điểm phát hành
Mệnh giá
100,000 đồng hoặc bội số của 100,000 đồng.

1. Trái phiếu chính phủ

Việt
Nam

Thông tư 111/2015/TT-BTC
Thanh
toán
Thành
viên ĐT
Phương
thức

Lãi được thanh toán 6 tháng hoặc 1 năm một lần.
Tiền gốc được thanh toán cuối kỳ.
Bộ TC đánh giá và lựa chọn thành viên đấu thầu
và công bố danh sách trước 31/12 hàng năm.
• Đấu thầu cạnh tranh lãi suất (CTLS);
• Đấu thầu kết hợp CTLS và không CTLS

3

8/29/2016

Điều 9. Thành viên đấu thầu
2. Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam được công nhận là
thành viên đấu thầu, cụ thể như sau:
a) Được tham gia dự thầu trực tiếp không cạnh tranh lãi suất;
b) Được tham gia dự thầu cạnh tranh lãi suất thông qua thành viên đấu thầu khác;
c) Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam không phải tuân thủ
các quy định về quyền lợi và nghĩa vụ của thành viên đấu thầu quy định tại Điều 10
Thông tư này.

4 Công ty chứng khoán
• CK Bảo Việt, CK NH BIDV, Chứng khoán NH TMCP VCB, CK TP. Hồ Chí
Minh

15 Ngân hàng
• NH BIDV, NH VCB, NH Viettin, NH Agribank.
• NH Á Châu, NH ANZ Việt Nam, NH Sài Gòn, NH Bưu điện Liên Việt, NH
Quân đội, NH Hàng Hải Việt Nam, NH Sài Gòn- Thương Tín, NH Kỹ
thương Việt Nam, NH Tiên Phong, NH Quốc tế Việt Nam, NH Việt Nam
Thịnh Vượng.

4

8/29/2016

1. Trái phiếu chính phủ

Mỹ

Phân loại

Thời gian
• T-Notes: 1 – 10 năm.
• T-Bond: Trên 10 năm.
Phòng ngừa
lạm phát

• TP nhận lãi cố định

Trả
lãi
định kỳ
bán niên

• TP nhận lãi điều chỉnh theo lạm phát

Tại sao trái phiếu có lãi suất cao hơn
tín phiếu mặc dù chúng đều là các
loại tài sản tài chính phi rủi ro?

5

1123919

Tài liệu liên quan


Xem thêm