Bài giảng Thị trường tài chính: Chương 1 - ThS. Vũ Hữu Thành

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 14 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Thị trường tài chính: Chương 1 - ThS. Vũ Hữu Thành. Sau khi học xong chương 1 Tổng quan về thị trường tài chính này người học có thể hiểu về: Khái niệm và phân loại thị trường tài chính, thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp, thị trường tiền tệ và thị trường vốn, các định chế tài chính: Các loại hình, vai trò và rủi ro.. Giống các tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải bài giảng,luận văn mẫu phục vụ học tập Có tài liệu download mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-thi-truong-tai-chinh-chuong-1-ths-vu-huu-thanh-yfubuq.html

Nội dung


8/16/2016

Thị trường tài chính
Chương 1
Tổng quan về thị trường tài chính

Vũ Hữu Thành

Nội dung
• Khái niệm và phân loại TTTC
• Thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp
• Thị trường tiền tệ và thị trường vốn
• Các định chế tài chính: Các loại hình, vai trò và rủi ro

1

8/16/2016

1. Khái niệm và phân loại
Thị

trường tài chính là một nền tảng (platform) cho phép các
dòng vốn di chuyển thông qua hoạt động mua bán các công cụ
tài chính.

1. Khái niệm và phân loại
Hai cách phân loại chính:
(i). Thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp.
(ii). Thị trường tiền tệ và thị trường vốn.
Ngoài ra: Thị trường ngoại hối. Thị trường tài chính phái sinh

2

8/16/2016

2. Thị trường sơ cấp và thứ cấp
Sơ cấp (primary markets)
Thị trường phát hành chứng khoán lần đầu
Cung cấp vốn trực tiếp vốn cho người phát hành
Cung cấp cơ hội kiếm lợi nhuận theo giá trị cho
nhà đầu tư

Hỗ trợ

Thứ cấp (secondary markets)
TT mua bán chứng khoán đã phát hành
Tạo thanh khoản cho cho CK đã phát hành
Tạo cơ hội kinh doanh chênh lệch giá
Giúp đánh giá hiệu quả sử dụng vốn trên TT sơ cấp

3

8/16/2016

Thị trường sơ cấp - Primary Markets

Người phát hành
(Sử dụng vốn)

Bảo lãnh phát hành
(Ngân hàng đầu tư)

Người cung ứng vốn
(Nhà đầu tư)

Quỹ
Công cụ tài chính

Nguồn: Saunders và Cornett (2012)

Thị trường thứ cấp - Secondary Markets

Nhà đầu tư

Nhà môi giới

Nhà đầu tư

Quỹ
Công cụ tài chính

Nguồn: Saunders và Cornett (2012)

4

8/16/2016

Một số thuật ngữ liên quan

• IPOs (Initial public offerings): Phát hành chứng khoán lần đầu ra công
chúng.
• SPOs (Seasoned Public Offerings): Phát hành chứng khoán sau khi IPOs
• OTC (Over the counter): Giao dịch phi tập trung
• Exchange traded market (centralized markets) : Thị trường giao dịch tập
trung
• Investment bank: Ngân hàng đầu tư

Thị trường OTC
Địa điểm giao dịch Không có địa điểm giao dịch cụ thể
Hình thức giao dịch Thương lượng và thỏa thuận
Có nhiều mức giá đối với một CK trong
Giá cả
cùng một thời điểm
Rủi ro
Cao hơn
Chi phí giao dịch
Cao hơn
Thanh khoản
Thấp hơn
Cơ chế thanh toán Linh hoạt

Thị trường tập trung
Có địa điểm giao dịch cụ thể
Đấu giá tập trung
Có một mức giá đối với một CK
trong cùng một thời điểm
Thấp hơn
Thấp hơn
Cao hơn
Bù trừ đa phương

5

1123916

Tài liệu liên quan


Xem thêm