Bài giảng Thị trường tài chính: Chương 0 - ThS. Vũ Hữu Thành

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 4 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Thị trường tài chính: Chương 0 - ThS. Vũ Hữu Thành. Bài giảng Thị trường tài chính: Chương 0 Giới thiệu môn học do ThS. Vũ Hữu Thành biên soạn nhằm giới thiệu đến các bạn Cấu trúc môn học, nội dung môn học, tài liệu môn học, hình thức đánh giá,...Mời các bạn cùng tham khảo!. Giống các thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải đề thi, giáo trình phục vụ học tập Một ít tài liệu download lỗi font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-thi-truong-tai-chinh-chuong-0-ths-vu-huu-thanh-xfubuq.html

Nội dung


8/16/2016

Giới thiệu môn học
Thị trường tài chính
Financial Markets

Thông tin giảng viên
• Giảng viên: Ths. Vũ Hữu Thành

• Nơi làm việc: Khoa Tài chính – Ngân hàng, ĐH Mở Tp. HCM
• Email: thanh.vh@ou.edu.vn

1

8/16/2016

Cấu trúc môn học
TT Tiền tệ
TT Trái phiếu

Thị
trường tài
chính

TT Cổ phiếu
TTCK Cầm cố bất
động sản

Đặc điểm công cụ
Vai trò của công cụ
Các bên tham gia
Hình thức giao dịch
Lợi tức …

TT Ngoại hối
TT Tài chính phái
sinh

Nội dung môn học
Chương 1 Tổng quan TTTC

Chương 5 TT CK cầm cố BĐS

Chương 2 TT Tiền tệ

Chương 6 TT Ngoại hối

Chương 3 TT Trái phiếu

Chương 7 TT CK phái sinh

Chương 4 TT Cổ phiếu

Chương 8 Thực tiễn TTTC

2

8/16/2016

Tài liệu môn học
• [1] Financial Markets and Institutions, (2012) Saunders. A., &
Cornett. M.M., 5th edition.
• [2] Bùi Kim Yến và Nguyễn Minh Kiều, (2011), Thị trường tài
chính, NXB Lao động Xã hội.

Hình thức đánh giá

20%

20%

Bài tập Thi giữa kỳ

60%
Kiểm tra cuối kỳ

3

8/16/2016

Thông tin thêm
• Thi cuối kỳ: Trắc nghiệm và tự luận
• Thi giữa kỳ: Trắc nghiệm
• Bài tập trên lớp: Phân tích 5 bài đọc. Mỗi bài 2 điểm.
• Điểm cộng: 0.5 hoặc 1 vào điểm giữa kỳ
• Điểm giữa kỳ được công bố trước khi kết thúc môn học

4

1123915

Tài liệu liên quan


Xem thêm