Bài giảng Thị trường công cụ phái sinh - Lê Văn Lâm

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 40 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Thị trường công cụ phái sinh - Lê Văn Lâm. Bài giảng Thị trường công cụ phái sinh do Lê Văn Lâm biên soạn gồm các nội dung chính như: Khái niệm, thị trường, hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng giao sau, hợp đồng quyền chọn, chứng quyền & quyền mua cổ phần, chủ thể tham gia.. Giống các thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải tài liệu miễn phí phục vụ nghiên cứu Có tài liệu tải về thiếu font chữ không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-thi-truong-cong-cu-phai-sinh-le-van-lam-bmsbuq.html

Nội dung


THỊ  TRƯỜNG  CÔNG  CỤ  
PHÁI  SINH
Lê Văn Lâm

Nội dung
Khái niệm
Thị trường
Hợp đồng kỳ hạn
Hợp đồng giao sau
Hợp đồng quyền chọn
Chứng quyền &  quyền mua cổ phần
Chủ thể tham gia

1.  Khái niệm


Hợp đồng phái sinh (derivatives)  có thể định
nghĩa như một công cụ tài chính có giá trị
phụ thuộc vào giá trị của tài sản cơ sở
(underlying  assets)
• Hợp đồng phái sinh:  hợp đồng quyền chọn;;  
hợp đồng kỳ hạn,  hợp đồng giao sau/  tương
lai,  hợp đồng hoán đổi,…
• Tài sản cơ sở:  Các công cụ tài chính (cổ
phiếu,  trái phiếu,…);;  các hàng hóa khác như
tiền tệ,  cà phê,  nông sản;;  thời tiết;;  điện;;  năng
lượng;;…

2.  Thị trường
• Các Sở giao dịch phái sinh (derivatives  
exchanges):  Hợp đồng giao dịch sẽ được tiêu
chuẩn hóa;;  vd:  CME  Group  
(www.cmegroup.com)  hay  CBOE  
(www.cboe.com)
• Thị trường OTC:  giao dịch qua  mạng lưới điện
thoại và máy tính của các nhà kinh doanh
(thường là các định chế tài chính);;  hợp đồng
không được tiêu chuẩn hóa

3.  Hợp đồng kỳ hạn (forwards)
• Là một thỏa thuận mua hoặc bán một tài sản tại
một thời điểm nhất định trong tương lai với một
mức giá nhất định
• Giao dịch trên thị trường OTC
• Một bên ở  vị thế mua (long  position)  và bên còn
lại ở  vị thế bán (short  position)

1121553

Tài liệu liên quan


Xem thêm